Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Phạm Văn Đức (Ch.b)

Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm:

Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh và những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện mới;

Chương II: Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ sau Đại hội X đến nay;

Chương 3: Một số kinh nghiệm của Trung Quốc và các nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội dân chủ;

hương IV: Tính tất yếu của định hướng xã hội chủ nghĩa và một số mối quan hệ cần giải quyết đảm bảo sự phát triển đất nước định hướng XHCN.

Chương V: Các giải pháp lớn thực hiện định hướng XHCN ở Việt Nam trong gia đoạn hiện nay

Trích dẫn

Phạm Văn Đức (Ch.b). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, Khoa học xã hội, 2013

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nayChâu Á: 100 điểm đến hấp dẫnKhát vọng chấn hưng Đất nước về những chuyến thăm, làm việc của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Châu Á: 100 điểm đến hấp dẫn

Khát vọng chấn hưng Đất nước về những chuyến thăm, làm việc của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Mã QR

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:06 15/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc

Thứ Tư, 15:47 14/07/2021

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Thứ Tư, 15:33 14/07/2021

Financial Models in Production

Thứ Tư, 13:46 14/07/2021

International Business: Competing in the Global Marketplace

Thứ Tư, 13:38 14/07/2021

Murach’s ASP.NET 4.6 web programming with C#2015

Thứ Tư, 10:06 14/07/2021

Video giới thiệu