Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc

Với quyển sách này, bạn sẽ học cách tận dụng sức mạnh ngôn ngữ tiếng Anh để quảng bá thương hiệu của chính bản thân bạn nói riêng và công ty của bạn nói chung. Bạn sẽ học các kỹ năng viết các bức thư kinh doanh để đạt được sự thành công trong giao tiếp thương mại, cũng như trong các cuộc giao dịch quốc tế.

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc (How to write essential business lettter and term for staff - managerss)

Hoàng Diễm Ly

Lao động – Xã hội

2012

Tóm tắt

Trong các cuộc giao dịch thương mại quốc tế và trong các cuộc họp đa quốc gia ngày nay, tiếng Anh dần dần đã trở thành ngôn ngữ được lựa chọn sử dụng để giao tiếp, dù bằng lời nói hay bằng văn bản. Có thể nói, tiếng Anh chính là công cụ hữu hiệu trong giao tiếp, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh.

Quyển sách Hướng Dẫn Phương Pháp Viết Những Mẫu Thư & Thuật Ngữ Kinh Doanh Cần Thiết Cho Nhân Viên - Giám Đốc sẽ là một cẩm nang hữu ích giúp bạn biết tận dụng sức mạnh ngôn ngữ từ tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.

Với quyển sách này, bạn sẽ học cách tận dụng sức mạnh ngôn ngữ tiếng Anh để quảng bá thương hiệu của chính bản thân bạn nói riêng và công ty của bạn nói chung. Bạn sẽ học các kỹ năng viết các bức thư kinh doanh để đạt được sự thành công trong giao tiếp thương mại, cũng như trong các cuộc giao dịch quốc tế.

Lựa chọn thuật ngữ kinh doanh phù hợp để đưa vào nội dung viết thư của bạn cũng là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên một bức thư hoàn chỉnh, mang lại sự thành công cho bạn và cho cả công ty của bạn.

Trích dẫn

Hoàng Diễm Ly. Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff – managerss, Lao động – Xã hội, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerssCơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu ÂuChâu Á: 100 điểm đến hấp dẫn

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc (How to write essential business lettter and term for staff - managerss)

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Châu Á: 100 điểm đến hấp dẫn

Mã QR

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerss

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:47 14/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Thứ Tư, 15:33 14/07/2021

Financial Models in Production

Thứ Tư, 13:46 14/07/2021

International Business: Competing in the Global Marketplace

Thứ Tư, 13:38 14/07/2021

Murach’s ASP.NET 4.6 web programming with C#2015

Thứ Tư, 10:06 14/07/2021

ASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET framework

Thứ Tư, 09:48 14/07/2021

Video giới thiệu