Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc

Với quyển sách này, bạn sẽ học cách tận dụng sức mạnh ngôn ngữ tiếng Anh để quảng bá thương hiệu của chính bản thân bạn nói riêng và công ty của bạn nói chung. Bạn sẽ học các kỹ năng viết các bức thư kinh doanh để đạt được sự thành công trong giao tiếp thương mại, cũng như trong các cuộc giao dịch quốc tế.

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc (How to write essential business lettter and term for staff - managerss)

Hoàng Diễm Ly

Lao động – Xã hội

2012

Tóm tắt

Trong các cuộc giao dịch thương mại quốc tế và trong các cuộc họp đa quốc gia ngày nay, tiếng Anh dần dần đã trở thành ngôn ngữ được lựa chọn sử dụng để giao tiếp, dù bằng lời nói hay bằng văn bản. Có thể nói, tiếng Anh chính là công cụ hữu hiệu trong giao tiếp, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh.

Quyển sách Hướng Dẫn Phương Pháp Viết Những Mẫu Thư & Thuật Ngữ Kinh Doanh Cần Thiết Cho Nhân Viên - Giám Đốc sẽ là một cẩm nang hữu ích giúp bạn biết tận dụng sức mạnh ngôn ngữ từ tiếng Anh một cách hiệu quả nhất.

Với quyển sách này, bạn sẽ học cách tận dụng sức mạnh ngôn ngữ tiếng Anh để quảng bá thương hiệu của chính bản thân bạn nói riêng và công ty của bạn nói chung. Bạn sẽ học các kỹ năng viết các bức thư kinh doanh để đạt được sự thành công trong giao tiếp thương mại, cũng như trong các cuộc giao dịch quốc tế.

Lựa chọn thuật ngữ kinh doanh phù hợp để đưa vào nội dung viết thư của bạn cũng là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên một bức thư hoàn chỉnh, mang lại sự thành công cho bạn và cho cả công ty của bạn.

Trích dẫn

Hoàng Diễm Ly. Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff – managerss, Lao động – Xã hội, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerssCơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu ÂuChâu Á: 100 điểm đến hấp dẫn

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc (How to write essential business lettter and term for staff - managerss)

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Châu Á: 100 điểm đến hấp dẫn

Mã QR

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc = How to write essential business lettter and term for staff - managerss

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:47 14/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Thứ Tư, 15:33 14/07/2021

Financial Models in Production

Thứ Tư, 13:46 14/07/2021

International Business: Competing in the Global Marketplace

Thứ Tư, 13:38 14/07/2021

Murach’s ASP.NET 4.6 web programming with C#2015

Thứ Tư, 10:06 14/07/2021

ASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET framework

Thứ Tư, 09:48 14/07/2021