ASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET framework

The ASP.NET Web API was designed from the ground up to meet the need of developers who want to build HTTP/RESTful services. ASP.NET Web API is an HTTP service that uses HTTP as the application protocol and can return data based on the data format requested by the client. It is a lightweight web-based architecture that provides an easy-to-use set of default options while providing a deep extensibility infrastructure to meet the demands of any scenario using HTTP.

ASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET framework

Joydip Kanjilal

Packt Publishing

2013

Abstract

This book is a step-by-step, practical tutorial with a simple approach to help you build RESTful web applications and Web API services based on the .NET framework quickly and efficiently. This book provides complete coverage of RESTful services and the ASP.NET Web API in a lucid language with plenty of hands-on code examples.

The book starts with a description of REST-based architecture and WCF. It then explores the new features in ASP.NET 4.5 and introduces you to the new concepts in the ASP.NET Web API. There are also plentiful code examples throughout these sections to help you learn effectively.

You will then learn how to work with WCF REST-based services and the ASP.NET Web API and how to consume those services using various clients such as ASP.NET, ASP.NET MVC, WPF, and Silverlight.

In the second half of this book, we discuss the more advanced concepts of the ASP.NET Web API, best practices, and asynchronous programming concepts and how it can be implemented in C# 5.The most important thing you will take home from reading this book is a working knowledge on RESTful services, their architecture, how to build them, and also how to consume them with plenty of tips and techniques to better utilize this technology.

Citation

Kanjilal, Joydip. ASP. NET Web API: Build RESTful web applications and services on the. NET framework. Packt Publishing Ltd, 2013.

Collection

Công nghệ thông tin

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Related document

ASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET frameworkPro ASP.NET Core MVC 2Programming ASP.NET Core
ASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET frameworkPro ASP.NET Core MVC 2Programming ASP.NET Core

Mã QR

ASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET framework

Content

  • Thứ Tư, 09:48 14/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Thứ Ba, 16:05 13/07/2021

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Thứ Ba, 15:44 13/07/2021

Budgeting Spending and Saving

Thứ Ba, 15:40 13/07/2021

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Thứ Ba, 15:34 13/07/2021

Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 5

Thứ Ba, 15:33 13/07/2021

Video giới thiệu