Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Cuốn sách cung cấp cho chúng ta phương pháp luận và nội dung theo một cách thức mới và hiện đại. Nó là những điều không tưởng và mang lại cái nhìn lạc quan về một vài trường hợp trái ngược với thực tế của nhiều lĩnh vực trong cuộc sống

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Georg Berner, Trần Minh Tuấn (Biên dịch)

Bưu điện

2007

Tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho chúng ta phương pháp luận và nội dung theo một cách thức mới và hiện đại. Nó là những điều không tưởng và mang lại cái nhìn lạc quan về một vài trường hợp trái ngược với thực tế của nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Đồng thời nó cũng cung cấp những ý tưởng mới, chiến lược mới và cách tư duy không chỉ là trong các công ty cho hầu hết những người ra quyết định.

Hơn thế nữa, cuốn sách hấp dẫn hơn với nhiều sự minh họa cụ thể. Đây là sự kết hợp tạo ra khác biệt so với nhiều cuốn sách khác về tương lai và do đó nó phù hợp với châm ngôn của những đổi mới làm cho cuốn sách có sự hấp dẫn và khác biệt riêng.

Cuốn sách này chắc chắn sẽ lôi cuốn rộng rãi độc giả không chỉ trong lĩnh vực marketing, bán hàng mà trong cả các bộ phận nghiên cứu và phát triển.

Trích dẫn

Georg Berner, Trần Minh Tuấn (Biên dịch). Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai, Bưu điện, 2007.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXIVăn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Mã QR

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:44 13/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Budgeting Spending and Saving

Thứ Ba, 15:40 13/07/2021

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Thứ Ba, 15:34 13/07/2021

Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 5

Thứ Ba, 15:33 13/07/2021

Cơ sở hóa sinh

Thứ Ba, 15:27 13/07/2021

Đại cương hóa hữu cơ

Thứ Ba, 15:19 13/07/2021