Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Cuốn sách cung cấp cho chúng ta phương pháp luận và nội dung theo một cách thức mới và hiện đại. Nó là những điều không tưởng và mang lại cái nhìn lạc quan về một vài trường hợp trái ngược với thực tế của nhiều lĩnh vực trong cuộc sống

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Georg Berner, Trần Minh Tuấn (Biên dịch)

Bưu điện

2007

Tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho chúng ta phương pháp luận và nội dung theo một cách thức mới và hiện đại. Nó là những điều không tưởng và mang lại cái nhìn lạc quan về một vài trường hợp trái ngược với thực tế của nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Đồng thời nó cũng cung cấp những ý tưởng mới, chiến lược mới và cách tư duy không chỉ là trong các công ty cho hầu hết những người ra quyết định.

Hơn thế nữa, cuốn sách hấp dẫn hơn với nhiều sự minh họa cụ thể. Đây là sự kết hợp tạo ra khác biệt so với nhiều cuốn sách khác về tương lai và do đó nó phù hợp với châm ngôn của những đổi mới làm cho cuốn sách có sự hấp dẫn và khác biệt riêng.

Cuốn sách này chắc chắn sẽ lôi cuốn rộng rãi độc giả không chỉ trong lĩnh vực marketing, bán hàng mà trong cả các bộ phận nghiên cứu và phát triển.

Trích dẫn

Georg Berner, Trần Minh Tuấn (Biên dịch). Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai, Bưu điện, 2007.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXIVăn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Mã QR

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:44 13/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Budgeting Spending and Saving

Thứ Ba, 15:40 13/07/2021

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Thứ Ba, 15:34 13/07/2021

Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 5

Thứ Ba, 15:33 13/07/2021

Cơ sở hóa sinh

Thứ Ba, 15:27 13/07/2021

Đại cương hóa hữu cơ

Thứ Ba, 15:19 13/07/2021

Video giới thiệu