Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu đã để lại cho các quốc gia, khu vực trên thế giới những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Cuốn sách xoay quanh những vấn đề và kinh nghiệm của Nghị viện Châu Âu.

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Đặng Minh Đức

Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu đã để lại cho các quốc gia, khu vực trên thế giới những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Cuốn sách xoay quanh những vấn đề và kinh nghiệm của Nghị viện Châu Âu. Nội dung cuốn sách gồm :

Chương I: Những vấn đề chung về nghị viện Châu Âu.

Chương II: Thẩm quyền của nghị viện Câu Âu: cơ sở pháp lý và những vấn đề đặt ra.

Chương III: Xây dựng nghị viện ASEAN: Những vấn đề và kinh nghiệm của nghị viện Châu Âu.

Trích dẫn

Đặng Minh Đức. Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu, Khoa học xã hội, 2013

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu ÂuMột số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Mã QR

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:34 13/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 5

Thứ Ba, 15:33 13/07/2021

Cơ sở hóa sinh

Thứ Ba, 15:27 13/07/2021

Đại cương hóa hữu cơ

Thứ Ba, 15:19 13/07/2021

Một số phương pháp phân tích điện hóa

Thứ Ba, 15:11 13/07/2021

Polymer chemistry: An introduction

Thứ Ba, 15:00 13/07/2021

Video giới thiệu