Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Cuốn sách của Ronald Inglehart là một công trình nghiên cứu xã hội học dựa trên việc phân tích dữ liệu thu thập từ hai đợt Điều tra giá trị thế giới năm 1981 và 1990, được tiến hành tại 43 quốc gia trên thế giới, gồm cả các nước phát triển, đang phát triển và đang chuyển đổi ở Đông Âu và Liên Xô trước đây. Trên cơ sở bằng chứng thực nghiệm này, tác giả đã có những đánh giá, nhận xét sâu sắc về sự biến đổi văn hóa, kinh tế và chính trị đang diễn ra hiện nay và dự báo về xu hướng biến đổi trong thời gian sắp tới

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Ronald Inglehart, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Chí Tình, Nguyễn Mạnh Trường (Dịch)

Chính trị quốc gia

2008

Tóm tắt

Cuốn sách của Ronald Inglehart là một công trình nghiên cứu xã hội học dựa trên việc phân tích dữ liệu thu thập từ hai đợt Điều tra giá trị thế giới năm 1981 và 1990, được tiến hành tại 43 quốc gia trên thế giới, gồm cả các nước phát triển, đang phát triển và đang chuyển đổi ở Đông Âu và Liên Xô trước đây.

Trên cơ sở bằng chứng thực nghiệm này, tác giả đã có những đánh giá, nhận xét sâu sắc về sự biến đổi văn hóa, kinh tế và chính trị đang diễn ra hiện nay và dự báo về xu hướng biến đổi trong thời gian sắp tới.

Đây là một công trình nghiên cứu điều tra xã hội học có giá trị tham khảo đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Việt Nam, trong bối cảnh đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để giúp bạn đọc thuận tiện theo dõi và tham khảo, Nhà xuất bản đã giữ nguyên các luận chứng của tác giả, mặc dù có những luận chứng rất khác với cách đánh giá của chúng ta, nhất là các vấn đề có liên quan tới học thuyết Mác, vấn đề dân chủ và nhân quyền, vấn đề sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu...

Nội dung của cuốn sách gồm:

+ Phần mở đầu: Các giá trị và các xã hội đang biến đổi

- Chương 1: Các hệ thống giá trị: khía cạnh chủ quan về chính trị và kinh tế

- Chương 2: Biến đổi cấp độ cá nhân và biến đổi cấp độ xã hội

- Chương 3: Hiện đại hóa và Hậu hiện đại hóa tại 43 xã hội

- Chương 4: Đo đạc các giá trị Duy vật và Hậu duy vật

- Chương 5: Sự chuyển hướng đi tới các giá trị Hậu duy vật, 1970 - 1994

- Chương 6: Phát triển kinh tế, văn hóa chính trị và chế độ dân chủ: hồi phục con người

- Chương 7: Tác động của văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế

- Chương 8: Sự xuất hiện những vấn đề mới và những đảng phái mới

- Chương 9: Sự chuyển đổi tới các giá trị Hậu hiện đại: những biến đổi được tiên đoán và quan sát, 1981 - 1990

- Chương 10: Sự xói mòn quyền lực thể chế và gia tăng sự can thiệp của công dân vào chính trị

- Chương 11: Các quỹ đạo biến đổi xã hội

Trích dẫn

Ronald Inglehart, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Chí Tình, Nguyễn Mạnh Trường (Dịch). Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa, Chính trị quốc gia, 2008.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóaNhững bài diễn thuyết nổi tiếng nhất thế giớiVăn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Những bài diễn thuyết nổi tiếng nhất thế giới

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Mã QR

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:46 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 3

Thứ Sáu, 13:59 09/07/2021

Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1

Thứ Sáu, 13:51 09/07/2021

Atmel AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing

Thứ Sáu, 13:43 09/07/2021

Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học

Thứ Sáu, 13:42 09/07/2021

Bài tập hóa học vô cơ

Thứ Sáu, 13:33 09/07/2021