Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Cuốn sách của Ronald Inglehart là một công trình nghiên cứu xã hội học dựa trên việc phân tích dữ liệu thu thập từ hai đợt Điều tra giá trị thế giới năm 1981 và 1990, được tiến hành tại 43 quốc gia trên thế giới, gồm cả các nước phát triển, đang phát triển và đang chuyển đổi ở Đông Âu và Liên Xô trước đây. Trên cơ sở bằng chứng thực nghiệm này, tác giả đã có những đánh giá, nhận xét sâu sắc về sự biến đổi văn hóa, kinh tế và chính trị đang diễn ra hiện nay và dự báo về xu hướng biến đổi trong thời gian sắp tới

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Ronald Inglehart, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Chí Tình, Nguyễn Mạnh Trường (Dịch)

Chính trị quốc gia

2008

Tóm tắt

Cuốn sách của Ronald Inglehart là một công trình nghiên cứu xã hội học dựa trên việc phân tích dữ liệu thu thập từ hai đợt Điều tra giá trị thế giới năm 1981 và 1990, được tiến hành tại 43 quốc gia trên thế giới, gồm cả các nước phát triển, đang phát triển và đang chuyển đổi ở Đông Âu và Liên Xô trước đây.

Trên cơ sở bằng chứng thực nghiệm này, tác giả đã có những đánh giá, nhận xét sâu sắc về sự biến đổi văn hóa, kinh tế và chính trị đang diễn ra hiện nay và dự báo về xu hướng biến đổi trong thời gian sắp tới.

Đây là một công trình nghiên cứu điều tra xã hội học có giá trị tham khảo đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Việt Nam, trong bối cảnh đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để giúp bạn đọc thuận tiện theo dõi và tham khảo, Nhà xuất bản đã giữ nguyên các luận chứng của tác giả, mặc dù có những luận chứng rất khác với cách đánh giá của chúng ta, nhất là các vấn đề có liên quan tới học thuyết Mác, vấn đề dân chủ và nhân quyền, vấn đề sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu...

Nội dung của cuốn sách gồm:

+ Phần mở đầu: Các giá trị và các xã hội đang biến đổi

- Chương 1: Các hệ thống giá trị: khía cạnh chủ quan về chính trị và kinh tế

- Chương 2: Biến đổi cấp độ cá nhân và biến đổi cấp độ xã hội

- Chương 3: Hiện đại hóa và Hậu hiện đại hóa tại 43 xã hội

- Chương 4: Đo đạc các giá trị Duy vật và Hậu duy vật

- Chương 5: Sự chuyển hướng đi tới các giá trị Hậu duy vật, 1970 - 1994

- Chương 6: Phát triển kinh tế, văn hóa chính trị và chế độ dân chủ: hồi phục con người

- Chương 7: Tác động của văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế

- Chương 8: Sự xuất hiện những vấn đề mới và những đảng phái mới

- Chương 9: Sự chuyển đổi tới các giá trị Hậu hiện đại: những biến đổi được tiên đoán và quan sát, 1981 - 1990

- Chương 10: Sự xói mòn quyền lực thể chế và gia tăng sự can thiệp của công dân vào chính trị

- Chương 11: Các quỹ đạo biến đổi xã hội

Trích dẫn

Ronald Inglehart, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Chí Tình, Nguyễn Mạnh Trường (Dịch). Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa, Chính trị quốc gia, 2008.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóaNhững bài diễn thuyết nổi tiếng nhất thế giớiVăn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Những bài diễn thuyết nổi tiếng nhất thế giới

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Mã QR

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:46 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 3

Thứ Sáu, 13:59 09/07/2021

Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1

Thứ Sáu, 13:51 09/07/2021

Atmel AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing

Thứ Sáu, 13:43 09/07/2021

Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học

Thứ Sáu, 13:42 09/07/2021

Bài tập hóa học vô cơ

Thứ Sáu, 13:33 09/07/2021

Video giới thiệu