Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Nội dung tài liệu đề cập đến diện mạo văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam; một thể loại quan trọng của văn học dân gian; một số thành tố văn hóa dân gian khác

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Phan Đặng Nhật

Khoa học Xã hội

2009

Tóm tắt

Theo tài liệu của tổng cục Thống kê, đại gia đình các dân tộc Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số và một dân tộc đa số( dân tộc Kinh hoặc Việt). Nước ta là một quốc gia trung bình về dân số, nhưng có một số lượng lớn các dân tộc. Xét về góc độ văn hóa, thực trạng này đem đến một hiệu quả là nền văn hóa Việt Nam đa dân tộc rất phong phú, đa dạng.

Trong số 54 dân tộc thì người Việt chiếm tỉ lệ dân số cao tuyệt đối ( 87.34%). Trong đó, 35 dân tộc có số dân dưới 15% tổng số, 5 dân tộc có số dân dưới 500 người… văn hóa các dân tộc trên sẽ mất đi nhanh chóng cùng với sự giảm sút dân số. Thế giới đang ra sức cứu từng giống động vật hiếm và chăm sóc chúng rất chu đáo. Đối với chúng ta, cần có biện pháp khẩn trương và hữu hiệu để cứu những nền văn hóa đang đứng bên bờ của sự diệt vong.

Các dân tộc ở nước ta (nhất là ở phía Bắc) thường sống xen kẽ. Mỗi dân tộc có mặt ở rất nhiều huyện xã. Ngược lại trong huyện, tỉnh, thậm chí trong một xã cũng có rất nhiều dân tộc. Tình trạng sống xen kẽ quá sâu như trên, đem đến kết quả là sự ảnh hưởng qua lại về văn hóa rất lớn. Văn hóa dân gian vốn đã có sự giao lưu mạnh mẽ, trong tình trạng trên sẽ khó phân biệt các sản phẩm văn hóa của các dân tộc. Do đó nhiều khi phải chấp nhận sự phân định một cách tương đối, không thể quá rạch ròi.

Trích dẫn

Phan Đặng Nhật. Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc, Khoa học Xã hội, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắcXây dựng đời sống văn hóa ở vùng caoVăn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao

Văn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại

Mã QR

Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:13 08/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI

Thứ Năm, 15:00 08/07/2021

Longman preparation series for the new Toeic test More Pratice Test Pourth Edition

Thứ Năm, 14:46 08/07/2021

Cao Tăng kỳ truyện

Thứ Năm, 14:43 08/07/2021

Các làng khoa bảng Thăng Long Hà Nội

Thứ Năm, 14:30 08/07/2021

Phân bón hóa học

Thứ Năm, 14:28 08/07/2021

Video giới thiệu