Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Trong những năm qua, thông qua các cơ chế hợp tác ngày càng nhiều về số lượng và hình thức, hợp tác ASEAN +3 đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực và đạt được những thành tự rất đáng khích lệ. Là một thành viên của ASEAN, Việt Nam đã tham gia vào tiến trình này ngay từ ngày đầu và trở thành 1 trong 13 thành viên sáng lập của Hợp tác ASEAN +3.

Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Nguyễn Thu Mỹ (Ch.b), Phạm Đức Thành, Trần Khánh, Lê Bộ Lĩnh, Đỗ Tiến Sâm

Khoa học Xã hội

2008

Tóm tắt

Mười năm trước đây, ngày 14/12/1997 tại Kuala Lumpur, các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEAN đã tiến hành cuộc gặp gỡ đầu tiên với cả 3 nhà lãnh đạo của 3 nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau cuộc gặp trên, họ đã tiến hành họp thượng đỉnh riêng với từng đối tác và sau đó Hợp tác ASEAN +3 chính thức được thành lập.

Trong những năm qua, thông qua các cơ chế hợp tác ngày càng nhiều về số lượng và hình thức, hợp tác ASEAN +3 đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực và đạt được những thành tự rất đáng khích lệ. Là một thành viên của ASEAN, Việt Nam đã tham gia vào tiến trình này ngay từ ngày đầu và trở thành 1 trong 13 thành viên sáng lập của Hợp tác ASEAN +3.

Sau 10 năm tham gia vào tiến trình hợp tác này nước ta đã có những đóng góp đáng kể và cũng thu được nhiều lợi ích quan trọng, vị thế của Việt Nam vì thế cũng được nâng cao hơn bao giờ hết. Điều này đã và đanng làm gia tăng giá trị địa – chiến lược của Việt Nam và tạo điều kiện cho nước ta nâng cao sức mạnh của mình trong các thương thảo song phương và đa phương với các nước lớn trong khu vực và trên thế giới.

Trích dẫn

Nguyễn Thu Mỹ (Ch.b), Phạm Đức Thành, Trần Khánh, Lê Bộ Lĩnh, Đỗ Tiến Sâm. Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3, Khoa học Xã hội, 2008.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXIHiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Mã QR

Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:17 09/07/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Thứ Sáu, 14:46 09/07/2021

Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 3

Thứ Sáu, 13:59 09/07/2021

Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1

Thứ Sáu, 13:51 09/07/2021

Atmel AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing

Thứ Sáu, 13:43 09/07/2021

Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học

Thứ Sáu, 13:42 09/07/2021