Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Vai trò và tác động của sự hình thành AEC đối với tăng trưởng, phát triển kinh tế của các nước thành viên của khối nói chung và đối với Việt Nam nói riên

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Nguyễn Văn Hà (Ch.b)

Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm:

Chương I: Khái quát mô hình AEC vào năm 2015;

Chương II: Lộ trình, kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa AEC vào năm 2015;

Chương III: kết quả thực hiện bước đầu, tính khả thi và những vấn đề cơ bản nhằm hiện thực hóa AEC;

Chương IV: tác động AEC đến sự phát triển và hội nhập kinh tế của Việt Nam và gợi ý các giải pháp chính sách cho Việt Nam

Trích dẫn

Nguyễn Văn Hà (Ch.b). Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam, Khoa học xã hội, 2013

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt NamHiện đại hóa và hậu hiện đại hóaMột số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Mã QR

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:05 13/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Thứ Ba, 15:44 13/07/2021

Budgeting Spending and Saving

Thứ Ba, 15:40 13/07/2021

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Thứ Ba, 15:34 13/07/2021

Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 5

Thứ Ba, 15:33 13/07/2021

Cơ sở hóa sinh

Thứ Ba, 15:27 13/07/2021

Video giới thiệu