Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Vai trò và tác động của sự hình thành AEC đối với tăng trưởng, phát triển kinh tế của các nước thành viên của khối nói chung và đối với Việt Nam nói riên

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Nguyễn Văn Hà (Ch.b)

Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm:

Chương I: Khái quát mô hình AEC vào năm 2015;

Chương II: Lộ trình, kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa AEC vào năm 2015;

Chương III: kết quả thực hiện bước đầu, tính khả thi và những vấn đề cơ bản nhằm hiện thực hóa AEC;

Chương IV: tác động AEC đến sự phát triển và hội nhập kinh tế của Việt Nam và gợi ý các giải pháp chính sách cho Việt Nam

Trích dẫn

Nguyễn Văn Hà (Ch.b). Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam, Khoa học xã hội, 2013

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt NamHiện đại hóa và hậu hiện đại hóaMột số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa

Một số vấn đề cơ bản về hợp tác ASEAN +3

Mã QR

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:05 13/07/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Thứ Ba, 15:44 13/07/2021

Budgeting Spending and Saving

Thứ Ba, 15:40 13/07/2021

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Thứ Ba, 15:34 13/07/2021

Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 5

Thứ Ba, 15:33 13/07/2021

Cơ sở hóa sinh

Thứ Ba, 15:27 13/07/2021