Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Trong cuốn sách, các tác giả đã góp phần làm rõ thêm nhận thức lý luận chung về sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới hiện nay ở Việt Nam; trên cơ sở đó nhận thức rõ hơn quy luật vận động, xu thế phát triển của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân thời điểm hiện tại và tương lai

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Lương Minh Cừ, Vũ Văn Thư

Chính trị quốc gia

2011

Tóm tắt

Cuốn sách “Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn “ của PGS,TS. Lương Minh Cừ và Ths. Vũ Văn Thư được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài nhán KX.01.04.01 thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước KX.01.01: “Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân và các loại hình kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

Trong cuốn sách, các tác giả đã góp phần làm rõ thêm nhận thức lý luận chung về sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới hiện nay ở Việt Nam; trên cơ sở đó nhận thức rõ hơn quy luật vận động, xu thế phát triển của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân thời điểm hiện tại và tương lai….Tuy nhiên, sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân là vấn đề rất phức tạp, một số vấn đề thể hiện quan điểm riêng của tác giả đặt ra trong cuốn sách về “khu vực kinh tế”, “thành phần kinh tế”, về “vị trí”, “vai trò”, “động lực” của kinh tế tư nhân…. Cần tiếp tục được xem xét, phân tích thấu đáo trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan và với tiên trình hội nhập quốc tế.

Trích dẫn

Lương Minh Cừ, Vũ Văn Thư. Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn, Chính trị quốc gia, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễnChâu Á: 100 điểm đến hấp dẫnKhát vọng chấn hưng Đất nước về những chuyến thăm, làm việc của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Châu Á: 100 điểm đến hấp dẫnKhát vọng chấn hưng Đất nước về những chuyến thăm, làm việc của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Mã QR

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:33 14/07/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Financial Models in Production

Thứ Tư, 13:46 14/07/2021

International Business: Competing in the Global Marketplace

Thứ Tư, 13:38 14/07/2021

Murach’s ASP.NET 4.6 web programming with C#2015

Thứ Tư, 10:06 14/07/2021

ASP.NET Web API Build RESTful web applications and services on the .NET framework

Thứ Tư, 09:48 14/07/2021

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Thứ Ba, 16:05 13/07/2021

Video giới thiệu