Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Phát triển kinh tế luôn là chủ đề nghiên cứu hấp dẫn đối với giới nghiên cứu xã hội tron và ngoài nước, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. trên mỗi vùng, miền những tác động và ảnh hưởng từ quá trình này lại rất khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào được đánh giá là nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề phát triển vùng của Việt Nam đặt trong sự hội nhập và biến động đầy phức tạp với nền kinh tế thế giới vì vậy, cuốn Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam đươc coi là ấn phẩm mới nhất, góp phần tìm hiểu một số khía cạnh của vấn đề này.

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Nguyễn Trọng Xuân (Ch.b)

Nxb. Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Phát triển kinh tế luôn là chủ đề nghiên cứu hấp dẫn đối với giới nghiên cứu xã hội tron và ngoài nước, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. trên mỗi vùng, miền những tác động và ảnh hưởng từ quá trình này lại rất khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào được đánh giá là nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề phát triển vùng của Việt Nam đặt trong sự hội nhập và biến động đầy phức tạp với nền kinh tế thế giới vì vậy, cuốn Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam đươc coi là ấn phẩm mới nhất, góp phần tìm hiểu một số khía cạnh của vấn đề này.

Nội dung tài liệu gồm ba chương:

+ Chương 1: Lý luận cơ bản về phát triển vùng và thể chế phát triển vùng của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010

+ Chương 2: Thực trạng phát triển vùng của Việt Nam thời gian qua

+ Chương 3: Một số chính sách và giải pháp phát triển vùng của Việt Nam trong điều kiện mới đến năm 2020.

Trích dẫn

Nguyễn Trọng Xuân (Ch.b). Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 2013.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Phát triển kinh tế vùng của Việt NamNgười Pà Thẻn ở Việt Nam ( The Pà Thẻn in Viet Nam)Người Si La ở Việt Nam

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Người Pà Thẻn ở Việt Nam ( The Pà Thẻn in Viet Nam)

Người Si La ở Việt Nam

Mã QR

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:10 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Thứ Bảy, 15:01 18/02/2023

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Bảy, 14:54 18/02/2023

Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++

Thứ Bảy, 14:46 18/02/2023

Khế ước xã hội

Thứ Bảy, 14:46 18/02/2023

Cơ sở Hệ thống thông tin địa lý GIS

Thứ Bảy, 14:15 18/02/2023