Người Pà Thẻn ở Việt Nam ( The Pà Thẻn in Viet Nam)

Những hình ảnh và bài viết trong cuốn sách sẽ là chứng minh sinh động, chân thực về nguồn gốc lịch sử, bản sắc văn hóa, phong tục lễ hội của dân tộc Pà Thẻn

Người Pà Thẻn ở Việt Nam ( The Pà Thẻn in Viet Nam)

Vũ Quốc Khánh

Thông tấn

2013

Tóm tắt

Pà Thẻn là một trong số các dân tộc ít người ở Việt Nam, có cùng nguồn gốc với người Hmông, người Dao, hiện đang cư trú, tập trung tại một vài xã của các huyện Quảng Bình, Bắc Quang (Hà Giang) và Chiêm Hóa (Tuyên Quang).
Tuy dân số tương đối ít nhưng cộng đồng Pà Thẻn có một nền văn hóa rất giàu bản sắc, không chỉ biểu hiện trong cách ăn, ở , mặc…mà còn biểu hiện ở cả nhận thức, tín ngưỡng lễ hội và ở cả các lĩnh vực khác trong đời sống tâm linh của cộng đồng Pà Thẻn. Đó là bộ trang phục truyền thống được trang trí bằng các mô típ văn hóa với hệ thống màu sắc được phối khá đặc biệt. Đó là tục nhảy lửa, mà ở Việt Nam còn rất ít tộc người còn gìn giữ được; Đó là tục để người quá cố ngồi trên ghế khi làm ma, ở một vài dòng họ, mà ở Đông Nam Á rất hiếm thấy …
Để tiếp nối những cuốn sách về 54 dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn đã biên soạn và giới thiệu cuốn sách ảnh “Người Pà Thẻn ở Việt Nam”. Những hình ảnh và bài viết trong cuốn sách sẽ là chứng minh sinh động, chân thực về nguồn gốc lịch sử, bản sắc văn hóa, phong tục lễ hội của dân tộc Pà Thẻn. Hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp thông tin, tư liệu bổ ích cho độc giả.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Nguồn gốc lịch sử và phân bố dân cư.

- Bản làng và nhà ở

- Trang phục

- Nguồn sống

- Tín ngưỡng, lễ hội

Trích dẫn

Vũ Quốc Khánh. Người Pà Thẻn ở Việt Nam ( The Pà Thẻn in Viet Nam), Thông tấn, 2013

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Người Pà Thẻn ở Việt Nam ( The Pà Thẻn in Viet Nam)Lễ tục trong gia đình người ViệtLễ hội dân gian Việt Nam

Người Pà Thẻn ở Việt Nam

Lễ tục trong gia đình người Việt

Lễ hội dân gian Việt Nam

Mã QR

Người Pà Thẻn ở Việt Nam ( The Pà Thẻn in Viet Nam)

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:10 30/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Financial planning & analysis and performance management

Thứ Tư, 10:53 30/11/2022

Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Thứ Tư, 10:26 30/11/2022

The Other Half Of Macroeconomics And The Fate Of Globalization

Thứ Tư, 10:21 30/11/2022

Mỹ thuật với Bác Hồ

Thứ Tư, 10:15 30/11/2022

Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Thứ Tư, 10:03 30/11/2022

Video giới thiệu