Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Để thiết thực kỉ niệm sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, Bộ Công nghiệp nặng mong muốn nhìn lại những chặng đường đã qua, tổng kết những việc đã làm, đánh giá những việc đã làm được và những việc chưa làm được tốt của mình dưới một góc độ mới, một cách nhìn mới, rút kinh nghiệm cho bước đường sắp tới để xứng đáng hơn nữa với vị trí của một ngành trong “một số ngành công nghiệp trọng yếu” đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong đó trọng tâm là công nghiệp chế biến và chế tạo, mà công nghiệp cơ khí và điện tử có vị trí hàng đầu.

Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Nguyễn Xuân Chuẩn (ch.b)

Khoa học Kỹ thuật

1995

Tóm tắt

Để thiết thực kỉ niệm sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, Bộ Công nghiệp nặng mong muốn nhìn lại những chặng đường đã qua, tổng kết những việc đã làm, đánh giá những việc đã làm được và những việc chưa làm được tốt của mình dưới một góc độ mới, một cách nhìn mới, rút kinh nghiệm cho bước đường sắp tới để xứng đáng hơn nữa với vị trí của một ngành trong “một số ngành công nghiệp trọng yếu” đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong đó trọng tâm là công nghiệp chế biến và chế tạo, mà công nghiệp cơ khí và điện tử có vị trí hàng đầu.

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Chuẩn (ch.b). Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển. Khoa học Kỹ thuật, 1995.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triểnCác giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mớiĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm
Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triểnCác giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mớiĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm

Mã QR

Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:03 30/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Telephone projects for the evil genius

Thứ Tư, 10:01 30/11/2022

The Analysis and Design of Linear Circuits: Laplace Early

Thứ Tư, 09:47 30/11/2022

Thiết kế cầu treo dây võng

Thứ Tư, 09:46 30/11/2022

Unlock Level 3 Listening, Speaking and Critical Thinking Student's Book with Digital Packt

Thứ Tư, 09:42 30/11/2022

Mergers and Acquisitions from A to Z

Thứ Tư, 09:29 30/11/2022

Video giới thiệu