Các giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mới

Phân tích, dự báo bối cảnh quốc tế và khu vực tiềm năng, chính sách phát triển của Nga và ASEAN tác động đến quan hế Nga - ASEAN; Đánh giá thực trạng quan hệ Nga - ASEAN trong một số lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, quân sự, khoa học kỹ thuật, Phát triển hợp tác Nga - ASEAN giai đoạn 2005 - 2015

Các giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mới

Nguyễn Quang Thuấn

Từ điển Bách khoa

2009

Tóm tắt

Cuốn sách: “Các giải pháp phát triển quan hệ Nga – ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới” có những mục tiêu chủ yếu sau: Thứ nhất: phân tích và dự báo bối cảnh quốc tế và khu vực, tiềm năng và chính sách phát triển của Nga và ASEAN tác động đến quan hệ Nga – ASEAN trên các lĩnh vực chủ chốt những năm đầu thế kỷ XXI; Thứ 2: đánh giá thực trạng quan hệ Nga – ASEAN trong một số lĩnh vực chủ chốt như thương mại, đầu tư, năng lượng, quân sự, khoa học kỹ thuật…những kết quả đã đạt được, những vấn đề đã đặt ra hiện nay và nguyên nhân của chúng. Thứ 3: đưa ra những giải pháp thúc đẩy quan hệ Nga – ASEAN trong các lĩnh vực chủ chốt, đặc biệt nhằm thực hiện chương trình tổng thể về phát triển hợp tác Nga – ASEAN giai đoạn 2005-2015.

Trích dẫn

Nguyễn Quang Thuấn. Các giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mới. Từ điển Bách khoa, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Các giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mớiCẩm nang dành cho hiệu trưởngĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm
Các giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mớiCẩm nang dành cho hiệu trưởngĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm

Mã QR

Các giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mới

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:22 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Thế giới thi ca Nguyễn Du

Thứ Ba, 10:13 29/11/2022

Staffing organizations 6th editon

Thứ Ba, 10:10 29/11/2022

Từ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình

Thứ Ba, 10:10 29/11/2022

Dùng thiền tâm thay thế phiền tâm

Thứ Ba, 10:06 29/11/2022

The Little Book of Trading: Trend Following Strategy for Big Winnings

Thứ Ba, 10:05 29/11/2022

Video giới thiệu