Từ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình

Cuốn sách dựng lại chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước cho đến ngày giành lại độc lập tự do cho dân tộc qua những tác phẩm chính luận, tác phẩm truyện ký và những bài thơ tiêu biểu của Người suốt chặng đường bôn ba

Từ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình

Tập thể tác giả

Hà Nội

2009

Tóm tắt

Ngày 5/06/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu Amiral La Touche de Tréville từ bến cảng Nhà Rồng với công việc trên tàu là phụ bếp. Hành trình của Người bắt đầu từ Sài Gòn sang Pháp, Từ Pháp sang Anh và sau đó là một vòng qua Châu Phi, qua Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tuynidi, Đông Phi, Công Gô rồi sang Mỹ trong vòng 6 năm. . Đến năm 1917 Người trở lại đất Pháp và dừng lại ở đây 6 năm…..Năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc để bốn năm sau đó - Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Người đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Người đã hoàn thành một sứ mệnh lịch sử cao cả là đem lại độc lập tự do cho dân tộc.

Để làm được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiên công việc của một nhà Cách mạng, một danh nhân văn hóa,một anh hùng giải phóng dân tộc. Đồng thời trong quá trình hoạt động Người còn nhận thức được sức mạnh của văn hóa – văn nghệ và sử dụng rất có hiệu quả sức mạnh ấy trong sự nghiệp cứu nước.

Cuốn sách dựng lại chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước cho đến ngày giành lại độc lập tự do cho dân tộc qua những tác phẩm chính luận, tác phẩm truyện ký và những bài thơ tiêu biểu của Người suốt chặng đường bôn ba.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Phần một: Tiểu sử - biên niên tiểu sử của Hồ Chí Minh.

- Phần hai: Các bài báo, trước tác, chính luận, văn học của Hồ Chí Minh.

- Phần ba: Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh.

Trích dẫn

Tập thể tác giả. Từ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình, Hà Nội, 2009

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Từ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba ĐìnhCác nền văn hóa thế giớ Tập 2: Phương TâyTiềm năng Việt Nam Thế kỷ XXI VietNam's Protential in the 21st Century

Từ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình

Các nền văn hóa Thế giới tập 2: Phương tây

Tiềm năng Việt Nam Thế kỷ XXI VietNam's Protential in the 21st Century

Mã QR

Từ Bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:10 29/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Dùng thiền tâm thay thế phiền tâm

Thứ Ba, 10:06 29/11/2022

The Little Book of Trading: Trend Following Strategy for Big Winnings

Thứ Ba, 10:05 29/11/2022

Social media metrics for dummies

Thứ Ba, 10:03 29/11/2022

Sổ tay thuật ngữ pháp lí thông dụng

Thứ Ba, 09:27 29/11/2022

Autonomous Vehicles and the Law – Technology, Algorithms and Ethics (Elgar Law, Technology and Society series)

Thứ Ba, 09:27 29/11/2022