Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Để việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động được tốt, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội xuất bản cuốn sách: “Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân” nhằm phục vụ các cơ sở trong việc đối chiếu thực hiện các tiêu chuẩn trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tại cơ sở với các quy định Nhà nước. Cuốn sách là sổ tay cho các thanh tra viên, kiểm tra viên kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động làm căn cứ để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân ở cơ sở.

Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Bộ Lao động Thương binh xã hội

Lao động Xã hội

2002

Tóm tắt

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại, giữ một vai trò rất quan trọng nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Để việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động được tốt, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội xuất bản cuốn sách: “Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân” nhằm phục vụ các cơ sở trong việc đối chiếu thực hiện các tiêu chuẩn trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tại cơ sở với các quy định Nhà nước. Cuốn sách là sổ tay cho các thanh tra viên, kiểm tra viên kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động làm căn cứ để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân ở cơ sở.

Trích dẫn

Bộ Lao động Thương binh xã hội. Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Lao động Xã hội, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhânCác giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mớiĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm
Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhânCác giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mớiĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm

Mã QR

Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:26 30/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The Other Half Of Macroeconomics And The Fate Of Globalization

Thứ Tư, 10:21 30/11/2022

Mỹ thuật với Bác Hồ

Thứ Tư, 10:15 30/11/2022

Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Thứ Tư, 10:03 30/11/2022

Telephone projects for the evil genius

Thứ Tư, 10:01 30/11/2022

The Analysis and Design of Linear Circuits: Laplace Early

Thứ Tư, 09:47 30/11/2022