Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Để việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động được tốt, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội xuất bản cuốn sách: “Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân” nhằm phục vụ các cơ sở trong việc đối chiếu thực hiện các tiêu chuẩn trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tại cơ sở với các quy định Nhà nước. Cuốn sách là sổ tay cho các thanh tra viên, kiểm tra viên kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động làm căn cứ để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân ở cơ sở.

Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Bộ Lao động Thương binh xã hội

Lao động Xã hội

2002

Tóm tắt

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại, giữ một vai trò rất quan trọng nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Để việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động được tốt, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội xuất bản cuốn sách: “Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân” nhằm phục vụ các cơ sở trong việc đối chiếu thực hiện các tiêu chuẩn trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tại cơ sở với các quy định Nhà nước. Cuốn sách là sổ tay cho các thanh tra viên, kiểm tra viên kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động làm căn cứ để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân ở cơ sở.

Trích dẫn

Bộ Lao động Thương binh xã hội. Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Lao động Xã hội, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhânCác giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mớiĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm
Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhânCác giải pháp phát triển quan hệ Nga - Asean trong bối cảnh quốc tế mớiĐịnh hướng nghề nghiệp và việc làm

Mã QR

Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:26 30/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

The Other Half Of Macroeconomics And The Fate Of Globalization

Thứ Tư, 10:21 30/11/2022

Mỹ thuật với Bác Hồ

Thứ Tư, 10:15 30/11/2022

Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Thứ Tư, 10:03 30/11/2022

Telephone projects for the evil genius

Thứ Tư, 10:01 30/11/2022

The Analysis and Design of Linear Circuits: Laplace Early

Thứ Tư, 09:47 30/11/2022

Video giới thiệu