Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu đã để lại cho các quốc gia, khu vực trên thế giới những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Cuốn sách xoay quanh những vấn đề và kinh nghiệm của Nghị viện Châu Âu.

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Đặng Minh Đức

Nxb. Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu đã để lại cho các quốc gia, khu vực trên thế giới những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Cuốn sách xoay quanh những vấn đề và kinh nghiệm của Nghị viện Châu Âu.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Những vấn đề chung về nghị viện châu âu

+ Chương 2: Thẩm quyền của nghị viện châu âu, Cơ sở pháp lý và những vấn đề đặt ra

+ Chương 3: Xây dựng nghị viện Asean những vấn đề và kinh nghiệm của nghị viện Châu âu.

Trích dẫn

Đặng Minh Đức. Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu, Nxb. Khoa học xã hội, 2013.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âuFinding shelter: Portraits of love, healing, and survivalDeveloping reading skills - intermediate 1

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Finding Shelter: Portraits of love, Healing and Survival

Developing Reading Skills: Intermediate 1

Mã QR

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:26 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thứ Bảy, 15:20 18/02/2023

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992

Thứ Bảy, 15:15 18/02/2023

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Thứ Bảy, 15:10 18/02/2023

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Thứ Bảy, 15:01 18/02/2023

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Bảy, 14:54 18/02/2023

Video giới thiệu