Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu đã để lại cho các quốc gia, khu vực trên thế giới những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Cuốn sách xoay quanh những vấn đề và kinh nghiệm của Nghị viện Châu Âu.

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Đặng Minh Đức

Nxb. Khoa học xã hội

2013

Tóm tắt

Quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu đã để lại cho các quốc gia, khu vực trên thế giới những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Cuốn sách xoay quanh những vấn đề và kinh nghiệm của Nghị viện Châu Âu.

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Những vấn đề chung về nghị viện châu âu

+ Chương 2: Thẩm quyền của nghị viện châu âu, Cơ sở pháp lý và những vấn đề đặt ra

+ Chương 3: Xây dựng nghị viện Asean những vấn đề và kinh nghiệm của nghị viện Châu âu.

Trích dẫn

Đặng Minh Đức. Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu, Nxb. Khoa học xã hội, 2013.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âuFinding shelter: Portraits of love, healing, and survivalDeveloping reading skills - intermediate 1

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Finding Shelter: Portraits of love, Healing and Survival

Developing Reading Skills: Intermediate 1

Mã QR

Cơ sở và thực tiễn hoạt động của Nghị viện châu âu

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:26 18/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thứ Bảy, 15:20 18/02/2023

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992

Thứ Bảy, 15:15 18/02/2023

Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam

Thứ Bảy, 15:10 18/02/2023

Triển vọng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Thứ Bảy, 15:01 18/02/2023

Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Bảy, 14:54 18/02/2023