Nhà ở xã hội

Nhằm giúp bạn đọc, nhất là sinh viên, học viên cao học đang theo học ngành quy hoạch và kiến trúc có tài liệu tham khảo tác giả đã biên soạn cuốn sách “Nhà ở xã hội - kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại Việt Nam”.

Nhà ở xã hội

Ngô Lê Minh

Xây Dựng

2019

Tóm tắt

Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các mặt, diện mạo đất nước đang thay đổi từng ngày. Cùng với quá trình phát triển đó, nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp được hình thành và phát triển, đã và đang đóng góp nhất định vào sự tăng trưởng kinh tế chung. Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa khiến nhu cầu về nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp - khu chế xuất trên cả nước ngày càng tăng cao. Xã hội hóa nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp - khu chế xuất nhằm giúp cho hàng ngàn gia đình công nhân và người lao động được an cư và yên tâm lao động. Trong Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ và lãnh đạo các thành phố lớn đặc biệt chú trọng phát triển nhiều loại hình nhà ở trong đó có nhà ở xã hội cho công nhân.

Nhằm giúp bạn đọc, nhất là sinh viên, học viên cao học đang theo học ngành quy hoạch và kiến trúc có tài liệu tham khảo tác giả đã biên soạn cuốn sách “Nhà ở xã hội - kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại Việt Nam”.

Cuốn sách này là công trình nghiên cứu công phu của tác giả về lĩnh vực Nhà ở xã hội tại Việt Nam sau khi cuốn sách về Nhà ở cao tầng xuất bản năm 2014 đã được bạn đọc nhiệt tình đón nhận.

Cuốn sách gồm năm chương với nội dung chính như sau:

- Chương 1: Tổng quan về nhà ở xã hội.

- Chương 2: Kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội trên thế giới và Việt Nam.

- Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế nhà ở xã hội.

- Chương 4: Mô hình nhà ở xã hội cho công nhân tại TP. Hồ Chí Minh.

- Chương 5: Hướng dẫn thiết kế nhà ở xã hội cho công nhân.

Trích dẫn

Ngô Lê Minh. Nhà ở xã hội, Xây Dựng, 2019.

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Nhà ở xã hộiCông nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triểnChớp mắt thành triệu phú Lời khuyên cụ thể cho thành công tài chính lẫn hoàn thiện nhân cách

Nhà ở xã hội

Công nghiệp nặng Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển

Chớp mắt thành triệu phú: Lời khuyên cụ thể cho thành công tài chính lẫn hoàn thiện nhân cách

Mã QR

Nhà ở xã hội

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:37 30/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Strategic management 3e: Text and cases

Thứ Tư, 14:27 30/11/2022

日本留学試験速攻トレーニング 読解編 = Kỳ thi dành cho du học sinh Luyện thi cấp tốc - Đọc hiểu

Thứ Tư, 14:24 30/11/2022

Người Tà Ôi ở Việt Nam

Thứ Tư, 14:13 30/11/2022

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (2005)

Thứ Tư, 14:13 30/11/2022

Strategic Managements 2th edition

Thứ Tư, 14:09 30/11/2022