Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễn

Đạo đức môi trường không chỉ là những hành vi mang tính chuẩn mực đơn thuần, mà nó là hành vi được chủ thể thực hiện một cách tự giác với tinh thần trách nhiệm, những hành vi đó là hành vi vì môi trường tự nhiên.

Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễn

Vũ Dũng

Từ điển Bách Khoa

2011

Tóm tắt

Đạo đức môi trường không chỉ là những hành vi mang tính chuẩn mực đơn thuần, mà nó là hành vi được chủ thể thực hiện một cách tự giác với tinh thần trách nhiệm, những hành vi đó là hành vi vì môi trường tự nhiên. Đã có một thời chúng ta cho rằng con người là trung tâm, là đứng trên tự nhiên. Con người có quyền khai thác, kể cả phá hủy môi trường tự nhiên để phục vụ lợi ích của mình. Điều này dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống con người( bão, lũ lụt, biến đổi khí hậu, bệnh tật…). Ngày nay chúng ta đã và đang thay đổi mối quan hệ của mình đối với tự nhiên. Đó là mối quan hệ phải tôn trọng và vì môi trường tự nhiên.

Cuốn sách được viết dựa trên kết quả nghiên cứu của dự án điều tra cơ bản “Đánh giá đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay” do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện. Nội dung được đề cập tới những vấn đề:

1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức môi trường. trình bày một số khái niệm: đạo đức, đạo đức môi trường, các tiêu chí đánh giá đạo đức môi trường, các chức năng cơ bản của đạo đức môi trường. Đây là vấn đề còn khá mới mẻ ở nước ta hiện nay.

2. Kinh nghiệm bảo vệ môi trường ơ một số nước nhìn từ góc độ đạo đức môi trường. Phần này phân tích kinh nghiệm bảo vệ môi trường của một số quốc gia, chỉ ra những khía cạnh đạo đức của nhũng hoạt động bảo vệ môi trường. đây là những kinh nghiệm quý với chúng ta.

3. Tổng quan về môi trường và ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay; Nhận thức của người dân về đạo đức môi trường. Từ góc độ của đạo đức môi trường tác giả đã chỉ ra thực trạng còn có nhiều hành vi mang tính phi đạo đức môi trường xảy ra ở mọi nơi từ thành thị, nông thôn đến miền núi. Đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự ô nhiếm môi trường và việc bảo vệ môi truòng chưa bền vững ở nước ta. Điều đang lo ngại là nhiều khi chúng ta ý thức được hậu quả của hành vi của mình, song vẫn thực hiện hành vi đó.

Nghĩa vụ bảo vệ môi trường không hình thành một cách tự nhiên, nhất thời, mà nó được hình thành và hoàn thiện trong cả quá trình giáo dục, tự giáo dục, rèn luyện trong hoạt động thực tiễn của mỗi cá nhân, thậm chí cả trong quá trình đấu tranh, thử thách của cuộc sống.

Trích dẫn

Vũ Dũng. Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễn, Từ điển Bách Khoa, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễnHiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt NamQuản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễn

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Mã QR

Đạo đức môi trường ở nước ta: Lý luận và thực tiễn

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:50 15/07/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Một số vấn đề về văn bản quản lý Nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính

Thứ Năm, 08:46 15/07/2021

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Thứ Năm, 08:06 15/07/2021

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc

Thứ Tư, 15:47 14/07/2021

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Thứ Tư, 15:33 14/07/2021

Financial Models in Production

Thứ Tư, 13:46 14/07/2021