Một số vấn đề về văn bản quản lý Nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính

Cuốn sách được tập hợp các bài viết của tác giả qua nhiều năm đã được công bố trên các tạp chí khoa học, các hội thảo trong và ngoài nước

Một số vấn đề về văn bản quản lý Nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính

Nguyễn Văn Thâm

Chính trị - Hành chính

2011

Tóm tắt

Trong công cuộc phát triển đất nước gắn liền với sự thay đổi căn bản vai trò của Nhà nước và phương thức hoạt động của nền hành chính quốc gia. Có thể nói, cải cách hành chính là điều kiện và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình đổi mới, cải cách hành chính tại việt nam đã thu được những kết quả đáng khích lệ: hoạt động của nên hành chính nhà nước đã từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ, phù hợp với nền kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế. Hệ thống thủ tục hành chính từng bước được cải cách theo hướng đơn giản hóa, công khai hóa, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan công quyền nhà nước trong quan hệ với nhân dân và doanh nghiệp.

Tổ chức bộ máy của Nhà nước đã được cải cách theo hướng tinh giản hơn, việc phân cấp giữa các yếu tố, phân hệ trong bộ máy quản lý nhà nước cũng từng bước được cải thiện, tạo điều kiện cho mối cấp, mỗi tổ chức trong hệ thống đè cao quyền hạn, trách nhiệm đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo trong công việc.

Để có thêm tài liệu tham khảo cần thiết, trợ giúp cho công tác quản lý hành chính nhà nước và một số vấn đề liên quan, Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính xuất bản cuốn sách này với mog muốn đáp ứng phần nào yêu cầu của độc giả. Cuốn sách được tập hợp các bài viết của tác giả qua nhiều năm đã được công bố trên các tạp chí khoa học, các hội thảo trong và ngoài nước. Nhiều vấn đề đã được nêu lên cách đây khá lâu nhưng đến nay vẫn còn mang tính thời sự, cần được tiếp tục xem xét.

Cuốn sách này tuyển chọn những bài viết của tác giả theo ba lĩnh vực:

- Văn bản quản lý Nhà nước.

- Lưu trữ học, lịch sử và các nguồn sử liệu.

- Quản lý hành chính Nhà nước.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Thâm. Một số vấn đề về văn bản quản lý Nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính, Chính trị - Hành chính, 2011

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề về văn bản quản lý Nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chínhCơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu ÂuQuản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Một số vấn đề về văn bản quản lý Nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của nghị viện Châu Âu

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Mã QR

Một số vấn đề về văn bản quản lý Nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:46 15/07/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Thứ Năm, 08:06 15/07/2021

Hướng dẫn phương pháp viết những mẫu thư và thuật ngữ kinh doanh cần thiết cho nhân viên - giám đốc

Thứ Tư, 15:47 14/07/2021

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay - Một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

Thứ Tư, 15:33 14/07/2021

Financial Models in Production

Thứ Tư, 13:46 14/07/2021

International Business: Competing in the Global Marketplace

Thứ Tư, 13:38 14/07/2021

Video giới thiệu