Contemporary English: Workbook 2

Contemporary English second edition has refined the content and skills adult ESL students need to know to survive and thrive living in the United States. The emphasis on grammar, vocabulary, graphic literacy, critical thinking skills, life skills, and workplace skills has all been retained and presented in meaningful contexts through topics of high interest to adult students. Lessons are self-contained, remaining appropriate for both standard and open enrollment situations.

Contemporary English: Workbook 2

Richard Firsten, Gerry Strei

McGraw-Hill

2003

Abstract

Student Workbooks

Student Workbooks have been designed for individual independent study or classroom work. Vocabulary and grammar presented in the student books are featured in the workbooks with additional practice. The Spotlight boxes from the students books are reproduced in the workbooks then followed by practive exercises that range from simple controlled format to open-ended critical thinking activities. Each workbook unit concludes with Read, Think, and Write activities that combine the grammar and vocabulary of the unit into topic-based critical thinking tasks.

Components per Level

+ Student Book

+ Student Workbook

+ Annotated Teacher's Edition

+ Audiocassette Package

+ Audio CD Package

+ Conversation Cards (20 cards with instruction booklet)

Citation

Richard Firsten, Gerry Strei. Contemporary English: Workbook 2, McGraw-Hill, 2003.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Contemporary English: Workbook 2Bộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữBộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữ
Contemporary English: Workbook 2Community experiences: Reading and communication for civicsCollege Writing Skills, Media Edition

QR code

Contemporary English: Workbook 2

Content

  • Thứ Sáu, 09:27 24/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Phân tích thiết kế cơ khí

Thứ Sáu, 09:26 24/02/2023

The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped From America's Grasp

Thứ Sáu, 09:24 24/02/2023

English Grammar In Use: 130 bài ngữ pháp Tiếng Anh

Thứ Sáu, 08:56 24/02/2023

日本語作文II -中級後期から上級までの作文と論文作法 = Luận văn tiếng Nhật 2 - Phương pháp viết luận văn và tiểu luận trình độ trung cao cấp

Thứ Sáu, 08:52 24/02/2023

Grammar Form and Function 1

Thứ Sáu, 08:45 24/02/2023