Xử lý âm thanh, hình ảnh

Cuốn "Xử lý âm thanh và hình ảnh" giới thiệu những kiến thức cơ bản về xử lý âm thanh và hình ảnh. Đặc biệt, tác giả chú trọng tới vấn đề xử lý tín hiệu ứng dụng trong mạng viễn thông: đó là các phương pháp nén tín hiệu, lưu trữ, các tiêu chuẩn nén tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Những kiến thức được trình bày trong tài liệu sẽ giúp học viên tiếp cận nhanh với các vấn đề thực tiễn thường gặp trong mạng viễn thông.

Xử lý âm thanh, hình ảnh

Nguyễn Thanh Bình; Võ Nguyễn Quốc Bảo

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2007

Tóm tắt

Cuốn "Xử lý âm thanh và hình ảnh" giới thiệu những kiến thức cơ bản về xử lý âm thanh và hình ảnh. Đặc biệt, tác giả chú trọng tới vấn đề xử lý tín hiệu ứng dụng trong mạng viễn thông: đó là các phương pháp nén tín hiệu, lưu trữ, các tiêu chuẩn nén tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Những kiến thức được trình bày trong tài liệu sẽ giúp học viên tiếp cận nhanh với các vấn đề thực tiễn thường gặp trong mạng viễn thông.

Vì khối lượng kiến thức trong lĩnh vực xử lý âm thanh cũng như hình ảnh rất lớn, và với quỹ thời gian quá eo hẹp dành cho biên soạn, tài liệu hướng dẫn này chưa thâu tóm được toàn bộ kiến thức cần có về lĩnh vực xử lý âm thanh và hình ảnh. Để tìm hiểu về một số vấn đề có trong đề cương môn học đòi hỏi học viên phải nghiên cứu thêm trong số sách tham khảo được tác giả đề cập tới trong phần cuối của tài liệu này.

Nội dung cuốn sách được chia làm hai chương:

+ Chương 1: Kỹ thuật xử lý âm thanh

+ Chương 2: Kỹ thuật xử lý hình ảnh.

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Bình; Võ Nguyễn Quốc Bảo. Xử lý âm thanh, hình ảnh. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Xử lý âm thanh, hình ảnhThiết bị đầu cuối thông tinNgôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Xử lý âm thanh, hình ảnh

Thiết bị đầu cuối thông tinNgôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Mã QR

Xử lý âm thanh, hình ảnh

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:15 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Kỹ thuật may cơ bản

Thứ Tư, 11:09 27/04/2022

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 2

Thứ Tư, 11:01 27/04/2022

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 1

Thứ Tư, 10:52 27/04/2022

Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính

Thứ Tư, 10:13 27/04/2022

Handbook of Budgeting

Thứ Tư, 09:57 27/04/2022

Video giới thiệu