Xử lý âm thanh, hình ảnh

Cuốn "Xử lý âm thanh và hình ảnh" giới thiệu những kiến thức cơ bản về xử lý âm thanh và hình ảnh. Đặc biệt, tác giả chú trọng tới vấn đề xử lý tín hiệu ứng dụng trong mạng viễn thông: đó là các phương pháp nén tín hiệu, lưu trữ, các tiêu chuẩn nén tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Những kiến thức được trình bày trong tài liệu sẽ giúp học viên tiếp cận nhanh với các vấn đề thực tiễn thường gặp trong mạng viễn thông.

Xử lý âm thanh, hình ảnh

Nguyễn Thanh Bình; Võ Nguyễn Quốc Bảo

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

2007

Tóm tắt

Cuốn "Xử lý âm thanh và hình ảnh" giới thiệu những kiến thức cơ bản về xử lý âm thanh và hình ảnh. Đặc biệt, tác giả chú trọng tới vấn đề xử lý tín hiệu ứng dụng trong mạng viễn thông: đó là các phương pháp nén tín hiệu, lưu trữ, các tiêu chuẩn nén tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Những kiến thức được trình bày trong tài liệu sẽ giúp học viên tiếp cận nhanh với các vấn đề thực tiễn thường gặp trong mạng viễn thông.

Vì khối lượng kiến thức trong lĩnh vực xử lý âm thanh cũng như hình ảnh rất lớn, và với quỹ thời gian quá eo hẹp dành cho biên soạn, tài liệu hướng dẫn này chưa thâu tóm được toàn bộ kiến thức cần có về lĩnh vực xử lý âm thanh và hình ảnh. Để tìm hiểu về một số vấn đề có trong đề cương môn học đòi hỏi học viên phải nghiên cứu thêm trong số sách tham khảo được tác giả đề cập tới trong phần cuối của tài liệu này.

Nội dung cuốn sách được chia làm hai chương:

+ Chương 1: Kỹ thuật xử lý âm thanh

+ Chương 2: Kỹ thuật xử lý hình ảnh.

Trích dẫn

Nguyễn Thanh Bình; Võ Nguyễn Quốc Bảo. Xử lý âm thanh, hình ảnh. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Xử lý âm thanh, hình ảnhThiết bị đầu cuối thông tinNgôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Xử lý âm thanh, hình ảnh

Thiết bị đầu cuối thông tinNgôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Mã QR

Xử lý âm thanh, hình ảnh

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:15 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Kỹ thuật may cơ bản

Thứ Tư, 11:09 27/04/2022

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 2

Thứ Tư, 11:01 27/04/2022

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 1

Thứ Tư, 10:52 27/04/2022

Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính

Thứ Tư, 10:13 27/04/2022

Handbook of Budgeting

Thứ Tư, 09:57 27/04/2022