Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính

Cuốn sách đề cập đến các bài toán tối ưu thường xuất hiện trong kinh tế và kỹ thuật. Cuốn sách dành cho các bạn sinh viên, kỹ sư thuộc các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và kinh tế, học sinh các lớp chuyên tin học.

Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính

Bùi Thế Tâm, Nguyễn Vũ Tiến

GTVT

2000

Tóm tắt

Các bài toán tối ưu thường xuất hiện trong kinh tế và kỹ thuật, chúng có nhiều ứng dụng rất rộng rãi và đa dạng. Hiện nay môn học “Tối ưu hóa” được giảng dạy ở những năm cuối cho sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và kinh tế thuộc nhiều trường Đại học và Cao đẳng. Cuốn sách “Các thuật toán tối ưu hóa : Quy hoạch tuyến tính” là tập hợp các bài giảng của các tác giả về môn học này ở một số trường Đại học trong nhiều năm.

Cuốn sách gồm 4 chương:

- Chương 1: Trình bày những khái niệm mở đầu

- Chương 2: Nêu các thuật toán cơ bản của Quy hoạch tuyến tính: đơn hình thường, đơn hình cải biên, đơn hình đối ngẫu

- Chương 3: Dành cho thuật toán thế vị giải bài toán vận tải

- Chương 4: Nêu chương trình giải quy hoạch tuyến tính

Đối tượng của cuốn sách là các bạn sinh viên, kỹ sư thuộc các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và kinh tế, học sinh các lớp chuyên tin học. Toàn bộ cuốn sách do chính các tác giả soạn thảo trên Hệ soạn thảo văn bản AMSTEX.

Trích dẫn

Bùi Thế Tâm, Nguyễn Vũ Tiến, Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính, GTVT, 2000.

Bộ sưu tập

Hệ thống thông tin (7480104)

Tài liệu liên quan

Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Giáo trình Quản trị mạng

Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Giáo trình Quản trị mạng

Mã QR

Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:13 27/04/2022