Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là môn học đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Đinh Mạnh Tường

Khoa học kỹ thuật

2001

Tóm tắt

Cuốn sách là tài liệu học tập tham khảo cho đói tượng là sinh viên ngành Khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Để đọc cuốn sách này độc giả chỉ cần biết lập trình ngôn ngữ Pascal, ngoài ra không đòi hỏi kiến thức chuyên môn nào khác. Trong phần nói về CTDL cuốn sách này mô tả các CTDL và các thủ tục (hoặc hàm) trong ngôn ngữ Pascal. Tuy nhiên, bạn đọc sẽ không khó khăn khi chuyển dịch các mô tả đó sang ngôn ngữ lập trình khác, chẳng hạn C. Trong phần thuật toán, tập trung vào các kỹ thuật thiết kế thuật toán, chẳng hạn các chiến lược chia để trị, tham ăn, quay lui...

Nội dung của cuốn sách gồm 10 chương:

+ Chương 1: Thuật toán và phân tích thuật toán

+ Chương 2: Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu

+ Chương 3: Danh sách

+ Chương 4: Cây

+ Chương 5: Tập hợp

+ Chương 6: Bảng

+ Chương 7: Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài

+ Chương 8: Các chiến lược thiết kế thuật toán

+ Chương 9: Sắp xếp

+ Chương 10: Các thuật toán trên đồ thị.

Trích dẫn

Đinh Mạnh Tường. "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán". Khoa học kỹ thuật, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Tài liệu liên quan

Cấu trúc dữ liệu và thuật toánCấu trúc dữ liệu và giải thuậtKỹ thuật số thực hành
Cấu trúc dữ liệu và thuật toánCấu trúc dữ liệu và giải thuậtKỹ thuật số thực hành

Mã QR

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:50 06/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

合格できる日本語能力試験N1 = Gokaku Dekiru Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT N1 - Kèm CD

Thứ Hai, 12:35 06/03/2023

新完全マスター漢字 日本語能力試験N3= Shinkanzen Master Hán tự Năng lực Nhật ngữ JLPT N3

Thứ Hai, 12:25 06/03/2023

新完全マスター語彙 日本語能力試験N3= Shinkanzen Master Từ vựng Năng lực Nhật ngữ JLPT N3

Thứ Hai, 08:37 06/03/2023

A short course in international payments

Chủ Nhật, 17:11 05/03/2023

International Corporate Finance: Value Creation with Currency Derivatives in Global Capital Markets

Chủ Nhật, 16:34 05/03/2023

Video giới thiệu