Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Bạn đọc sử dụng cuốn sách này sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất của việc lập trình. Ngoài ra cuốn sách cũng tập trung vào mô hình lập trình hướng đối tượng. cuốn sách không chỉ giới thiệu về C++ mà còn giới thiệu về cả khoa học máy tính. Các ví dụ được xây dựng trên chính những trải nghiệm của các sinh viên. Các ví dụ cũng giúp sinh viên làm quen với các mặt tiến tiến của khoa học máy tính, những vấn đề về kiến trúc máy tính, các ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch, các cấu trúc dữ liệu và đồ hoạ…

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Tống Đình Quỳ

Thống kê

2000

Tóm tắt

Bạn đọc sử dụng cuốn sách này sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất của việc lập trình. Ngoài ra cuốn sách cũng tập trung vào mô hình lập trình hướng đối tượng. cuốn sách không chỉ giới thiệu về C++ mà còn giới thiệu về cả khoa học máy tính. Các ví dụ được xây dựng trên chính những trải nghiệm của các sinh viên. Các ví dụ cũng giúp sinh viên làm quen với các mặt tiến tiến của khoa học máy tính, những vấn đề về kiến trúc máy tính, các ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch, các cấu trúc dữ liệu và đồ hoạ…

Nội dung chính của cuốn sách gồm có 10 chương:

+ Chương 1: Lập trình là gì

+ Chương 2: Các phần tử cơ bản của C++

+ Chương 3: Lệnh lựa chọn

+ Chương 4: Hàm

+ Chương 5: Lệnh lặp

+ Chương 6: Định nghĩa kiểu Dữ Liệu

+ Chương 7: Con trỏ và danh sách

+ Chương 8: Đệ quy

+ Chương 9: Mảng

+ Chương 10: Ứng dụng Multi-File

Trích dẫn

Tống Đình Quỳ. Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết. Thống kê, 2000.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyếtLập trình C trong kỹ thuật điện tửBài tập lập trình ngôn ngữ C

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Lập trình C trong kỹ thuật điện tử

Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Mã QR

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Nội dung

  • Thứ Ba, 05:56 19/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Vật liệu dệt

Thứ Hai, 16:11 18/04/2022

Truyền động điện

Thứ Hai, 15:46 18/04/2022

International Business Competing in the Global Marketpalce

Thứ Hai, 15:26 18/04/2022

Kỹ thuật số (Nguyễn Thúy Vân)

Thứ Hai, 15:07 18/04/2022

Chemical testing of textiles

Thứ Hai, 15:06 18/04/2022

Video giới thiệu