Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Bạn đọc sử dụng cuốn sách này sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất của việc lập trình. Ngoài ra cuốn sách cũng tập trung vào mô hình lập trình hướng đối tượng. cuốn sách không chỉ giới thiệu về C++ mà còn giới thiệu về cả khoa học máy tính. Các ví dụ được xây dựng trên chính những trải nghiệm của các sinh viên. Các ví dụ cũng giúp sinh viên làm quen với các mặt tiến tiến của khoa học máy tính, những vấn đề về kiến trúc máy tính, các ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch, các cấu trúc dữ liệu và đồ hoạ…

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Tống Đình Quỳ

Thống kê

2000

Tóm tắt

Bạn đọc sử dụng cuốn sách này sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất của việc lập trình. Ngoài ra cuốn sách cũng tập trung vào mô hình lập trình hướng đối tượng. cuốn sách không chỉ giới thiệu về C++ mà còn giới thiệu về cả khoa học máy tính. Các ví dụ được xây dựng trên chính những trải nghiệm của các sinh viên. Các ví dụ cũng giúp sinh viên làm quen với các mặt tiến tiến của khoa học máy tính, những vấn đề về kiến trúc máy tính, các ngôn ngữ lập trình và trình biên dịch, các cấu trúc dữ liệu và đồ hoạ…

Nội dung chính của cuốn sách gồm có 10 chương:

+ Chương 1: Lập trình là gì

+ Chương 2: Các phần tử cơ bản của C++

+ Chương 3: Lệnh lựa chọn

+ Chương 4: Hàm

+ Chương 5: Lệnh lặp

+ Chương 6: Định nghĩa kiểu Dữ Liệu

+ Chương 7: Con trỏ và danh sách

+ Chương 8: Đệ quy

+ Chương 9: Mảng

+ Chương 10: Ứng dụng Multi-File

Trích dẫn

Tống Đình Quỳ. Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết. Thống kê, 2000.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyếtLập trình C trong kỹ thuật điện tửBài tập lập trình ngôn ngữ C

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Lập trình C trong kỹ thuật điện tử

Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Mã QR

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Nội dung

  • Thứ Ba, 05:56 19/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Vật liệu dệt

Thứ Hai, 16:11 18/04/2022

Truyền động điện

Thứ Hai, 15:46 18/04/2022

International Business Competing in the Global Marketpalce

Thứ Hai, 15:26 18/04/2022

Kỹ thuật số (Nguyễn Thúy Vân)

Thứ Hai, 15:07 18/04/2022

Chemical testing of textiles

Thứ Hai, 15:06 18/04/2022