Vật liệu dệt

Vật liệu dệt trình bày Bản chất của vật liệu dệt, cấu trúc của vật liệu dệt, các tính chất cơ học của vật liệu dệt, các tính chất vật lý của vật liệu dệt, sự hao mòn và liên kết các chi tiết của quần áo

Vật liệu dệt

Nguyễn Văn Lân

Nxb. ĐHQG Tp. HCM

2011

Tóm tắt

Khoa học vật liệu dệt là môn học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo kỹ sư ngành dệt - may nó cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất nguyên liệu và sản phẩm dệt, về ảnh hưởng của các tính chất đối với quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm và về các phương pháp xác định các tính chất đó.

Nội dung của cuốn Vật liệu dệt gồm:

+ Chương 1. Bản chất của vật liệu dệt
+ Chương 2. Cấu trúc của vật liệu dệt
+ Chương 3. Các tính chất thuộc về khối lượng và kích thước của vật liệu dệt
+ Chương 4. Các tính chất cơ học của vật liệu dệt
+ Chương 5. Các tính chất vật lý của vật liệu dệt
+ Chương 6. Sự hao mòn của vật liệu dệt
+ Chương 7. Vật liệu liên kết các chi tiết của quần áo

Trích dẫn

Nguyễn Văn Lân. Vật liệu dệt, Nxb. ĐHQG Tp. HCM, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (7540204)

Ngành CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT, MAY (7540203)

Tài liệu liên quan

Vật liệu dệtGiáo trình Chuẩn bị DệtGiáo trình công nghệ không dệt

Vật liệu dệt

Giáo trình Chuẩn bị DệtGiáo trình công nghệ không dệt

Mã QR

Vật liệu dệt

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:11 18/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Truyền động điện

Thứ Hai, 15:46 18/04/2022

International Business Competing in the Global Marketpalce

Thứ Hai, 15:26 18/04/2022

Kỹ thuật số (Nguyễn Thúy Vân)

Thứ Hai, 15:07 18/04/2022

Chemical testing of textiles

Thứ Hai, 15:06 18/04/2022

Cost Management: Accounting & Control

Thứ Hai, 14:59 18/04/2022