Vật liệu dệt

Vật liệu dệt trình bày Bản chất của vật liệu dệt, cấu trúc của vật liệu dệt, các tính chất cơ học của vật liệu dệt, các tính chất vật lý của vật liệu dệt, sự hao mòn và liên kết các chi tiết của quần áo

Vật liệu dệt

Nguyễn Văn Lân

Nxb. ĐHQG Tp. HCM

2011

Tóm tắt

Khoa học vật liệu dệt là môn học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo kỹ sư ngành dệt - may nó cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất nguyên liệu và sản phẩm dệt, về ảnh hưởng của các tính chất đối với quy trình công nghệ, chất lượng sản phẩm và về các phương pháp xác định các tính chất đó.

Nội dung của cuốn Vật liệu dệt gồm:

+ Chương 1. Bản chất của vật liệu dệt
+ Chương 2. Cấu trúc của vật liệu dệt
+ Chương 3. Các tính chất thuộc về khối lượng và kích thước của vật liệu dệt
+ Chương 4. Các tính chất cơ học của vật liệu dệt
+ Chương 5. Các tính chất vật lý của vật liệu dệt
+ Chương 6. Sự hao mòn của vật liệu dệt
+ Chương 7. Vật liệu liên kết các chi tiết của quần áo

Trích dẫn

Nguyễn Văn Lân. Vật liệu dệt, Nxb. ĐHQG Tp. HCM, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (7540204)

Ngành CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT, MAY (7540203)

Tài liệu liên quan

Vật liệu dệtGiáo trình Chuẩn bị DệtGiáo trình công nghệ không dệt

Vật liệu dệt

Giáo trình Chuẩn bị DệtGiáo trình công nghệ không dệt

Mã QR

Vật liệu dệt

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:11 18/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Truyền động điện

Thứ Hai, 15:46 18/04/2022

International Business Competing in the Global Marketpalce

Thứ Hai, 15:26 18/04/2022

Kỹ thuật số (Nguyễn Thúy Vân)

Thứ Hai, 15:07 18/04/2022

Chemical testing of textiles

Thứ Hai, 15:06 18/04/2022

Cost Management: Accounting & Control

Thứ Hai, 14:59 18/04/2022

Video giới thiệu