Truyền động điện

Cuốn sách giúp sinh viên dễ tiếp thu một cách có hệ thống, trong từng chương tác giả đều đưa ra các ví dụ minh họa và bài tập tự giải được, các ví dụ và bài tập mô phỏng trên matbal/simulink để minh họa đặc tính động

Truyền động điện

Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc

ĐH Quốc gia TP.HCM

2018

Tóm tắt

Cùng sự tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng trong các lĩnh vực kỹ thuật điện và điện tử, công nghệ chế tạo bán dẫn công suất lớn, kỹ thuật vi xử lý và DSP đã dẫn đến những thay đổi lớn trong lý thuyết và ứng dụng của truyền động điện.

Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về truyền động điện, do các chức năng được đảm trách bởi các hệ truyền động trong các cơ cấu chấp hành ngày càng được mở rộng và gia tăng tính phức tạp, việc đào tạo các kỹ sư chuyên môn có khả năng thiết kế, vận hành, hiệu chỉnh và khai thác các hệ truyền động điện là vấn đề cần thiết

Cuốn sách gồm 6 chương:

  • Chương 1: Những khái niệm cơ bản
  • Chương 2: Điều khiển tốc độ động cơ một chiều
  • Chương 3: Điều khiển vòng kín động cơ DC
  • Chương 4: Động cơ không đồng bộ - Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ
  • Chương 5: Điều khiển véc tơ động cơ không đồng bộ
  • Chương 6: Điều khiển tốc độ động cơ đồng bộ

Trích dẫn

Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc, Truyền động điện, ĐH Quốc gia TP.HCM, 2018

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Truyền động điện Control In Power Electronics: Selected ProblemsThe Power Electronics Handbook: Industrial Electronics Series

Truyền động điện

Control In Power Electronics: Selected ProblemsThe Power Electronics Handbook: Industrial Electronics Series

Mã QR

Truyền động điện

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:46 18/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

International Business Competing in the Global Marketpalce

Thứ Hai, 15:26 18/04/2022

Kỹ thuật số (Nguyễn Thúy Vân)

Thứ Hai, 15:07 18/04/2022

Chemical testing of textiles

Thứ Hai, 15:06 18/04/2022

Cost Management: Accounting & Control

Thứ Hai, 14:59 18/04/2022

Apparel Merchandising

Thứ Hai, 14:48 18/04/2022

Video giới thiệu