Apparel Merchandising

Introduction to merchandising; Forecasting and product development; Merchandising planning and order exercution; Sourcing for merchandiser; Apparel costing for merchandiser; Export prcedure and documentation; Communication skills for merchandiser

Apparel Merchandising

Rathinamoorthy,R.

Woodhead Publishing India PVT LTD

2018

Abstract

Apparel Merchandising has been written keeping in mind the requirements of students, academicians and industry personnel with respect to the merchandising activities in an apparel company. This book discusses the different job responsibilities of the merchandiser at the varied stages of order execution from buyer contact to dispatch.

Further, the chapters also detail the different sampling procedures followed in industry to get product approval. This book will be a useful tool for all the budding technocrats, academicians and industry personnel to carry out the merchandising activities in an apparel company.

+ Chapters 1. Introduction to merchandising

+ Chapters 2. Forecasting and product development

+ Chapters 3. Merchandising planning and order execution

+ Chapters 4. Sourcing for merchandiser

+ Chapters 5. Apparel costing for merchandiser

+ Chapters 6. Export procedure and documentation

+ Chapters 7. Communication skills for merchandiser.

Citation

Rathinamoorthy,R.. Apparel Merchandising, Woodhead Publishing India PVT LTD, 2018.

Collection

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Related document

Apparel MerchandisingFashion design and product developmentGiáo trình công nghệ không dệt

Apparel Merchandising

Fashion design and product developmentGiáo trình công nghệ không dệt

QR code

Apparel Merchandising

Content

  • Thứ Hai, 14:48 18/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

PLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản

Thứ Hai, 14:42 18/04/2022

Giáo trình lịch sử thời trang

Thứ Hai, 14:40 18/04/2022

Giáo trình hình họa thời trang

Thứ Hai, 14:33 18/04/2022

Giáo trình Hình họa màu

Thứ Hai, 14:26 18/04/2022

Career paths - Tourism. Book 2

Thứ Hai, 14:26 18/04/2022