Giáo trình lịch sử thời trang

Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của thời trang trên thế giới nói chung và thời trang Việt Nam nói riêng. Ngoài ra giáo trình giới thiệu chân dung và phong cách của một số nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đã góp phần xây dựng và phát triển thời trang trở thành một ngành công nghiệp lớn trên thế giới.

Giáo trình lịch sử thời trang

Nguyễn Thị Loan (ch.b)

Nxb. Lao động Xã hội

2018

Tóm tắt

Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của thời trang trên thế giới nói chung và thời trang Việt Nam nói riêng. Ngoài ra, giáo trình giới thiệu chân dung và phong cách của một số nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đã góp phần xây dựng và phát triển thời trang trở thành một ngành công nghiệp lớn trên thế giới.

Nội dung giáo trình gồm 2 chương:

+ Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển thời trang thế giới

Nêu nguồn gốc trang phục, chức năng chính của trang phục, những tác động của văn hóa, xã hội tới sợ thay đổi của thời trang trên thế giới; những tác động của phong trào nghệ thuật tới sự phát triển của thời trang; những tác động của các cuộc chiến tranh tới sự thay đổi và phát triển thời trang.

+ Chương 2: Lịch sử hình thành và phát triển thời trang Việt Nam

Nêu các nội dung về sự hình thành trang phục ở thời Hùng Vương; Trang phục Việt Nam qua các triều đại phong kiến; Trang phục Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc và sau cách mạng tháng tám năm 1945.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Loan (ch.b). Giáo trình lịch sử thời trang, Nxb. Lao động Xã hội, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lịch sử thời trangGiáo trình công nghệ may IGiáo trình công nghệ may II

Giáo trình lịch sử thời trang

Giáo trình công nghệ may IGiáo trình công nghệ may II

Mã QR

Giáo trình lịch sử thời trang

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:40 18/04/2022