Giáo trình hình họa thời trang

Giáo trình giới thiệu kiến thức chung về hình họa thời trang , trình bày phương pháp vẽ hình dáng cơ thể người trong thiết kế thời trang, phương pháp vẽ diễn tả chất liệu vải thời trang, phương pháp vẽ phụ kiện thời trang...

Giáo trình hình họa thời trang

Nguyễn Thị Loan (ch.b)

Nxb. Thanh niên

2019

Tóm tắt

Giáo trình được biên soạn với khối kiến thức cơ bản và cô đọng, là sự kết hợp kiến thức cơ bản về cấu trúc hình khối cơ thể người và phương pháp vẽ chuyển thể từ cấu trúc cơ thể tỷ lệ thật sang tỷ lệ người cách điệu, cũng như cung cấp phương pháp vẽ diễn tả các chất liệu vải trong thời trang và những phụ kiện đi kèm.

Ngoài ra ở phần phụ lục giáo trình còn giới thiệu một số bài tập mẫu tham khảo nâng cao là tư liệu tham khảo và nghiên cứu giúp người học tự rèn luyện thêm, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu về chuyên sâu.

Nội dung giáo trình gồm 3 chương

+ Chương 1: Phương pháp vẽ hình dáng cơ thể người trong thiết kế thời trang

+ Chương 2: Phương pháp vẽ diễn tả chất liệu vải thời trang

+ Chương 3: Phương pháp vẽ phụ kiện thời trang.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Loan (ch.b). Giáo trình hình họa thời trang, Nxb. Thanh niên, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hình họa thời trangGiáo trình đồ họa thời trangGiáo trình công nghệ không dệt

Giáo trình hình họa thời trang

Giáo trình đồ họa thời trangGiáo trình công nghệ không dệt

Mã QR

Giáo trình hình họa thời trang

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:33 18/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Hình họa màu

Thứ Hai, 14:26 18/04/2022

Career paths - Tourism. Book 2

Thứ Hai, 14:26 18/04/2022

Giáo trình hình họa 2

Thứ Hai, 14:19 18/04/2022

Career paths - Tourism. Book 1

Thứ Hai, 14:18 18/04/2022

Conference Interpreting : A Trainer’s Guide

Thứ Hai, 13:41 18/04/2022