Career paths - Tourism. Book 1

Career Paths Tourism is a new educational resource for tourism professionals who want to improve their English communication skills in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths English: Tourism presents subject matter including reservations, health concerns, money issues, tours and career options.

Career paths - Tourism. Book 1

Virginia Evans

Express Publishing

2016

Abstract

Career Paths Tourism is a new educational resource for tourism professionals who want to improve their English communication skills in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths English: Tourism presents subject matter including reservations, health concerns, money issues, tours and career options.

The series is organized into three levels of difficulty and offers over 400 vocabulary terms and phrases. Every unit includes a test of reading comprehension, vocabulary, and listening skills, and leads students through written and oral production.

(https://tiki.vn/)

Contents:

 • About your guest
 • On the phone
 • Types of Restaurants
 • Lodging
 • At the airport
 • Cruise ships
 • Train travel
 • Bus travel
 • Renting a car
 • How do you pay ?
 • Where to get maney
 • At the currency exchange office
 • How much does it cost?
 • Giving warmings about crime
 • Avoiding illness abroad

Citation

Virginia Evans. Career paths - Tourism. Book 1. Express Publishing, 2011.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 Career paths - Tourism. Book 1Interculture Communication A Practical GuideSemantics A coursebook
Career paths - Tourism. Book 1
Interculture Communication A Practical GuideSemantics A coursebook

QR code

Career paths - Tourism. Book 1

Content

 • Thứ Hai, 14:18 18/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Conference Interpreting : A Trainer’s Guide

Thứ Hai, 13:41 18/04/2022

Translation Practice 3

Thứ Hai, 13:18 18/04/2022

Giáo trình đồ họa trang phục

Thứ Hai, 13:12 18/04/2022

Pathways 4 Listening, Speaking and Critical Thingking

Thứ Hai, 11:24 18/04/2022

Focus On Academic Skills for IELTS

Thứ Hai, 07:45 18/04/2022

Video giới thiệu