Focus On Academic Skills for IELTS

Nội dung cuốn sách: Giới thiệu đầy đủ về kỳ thi IELTS với những hướng dẫn cách học hiệu quả, cung cấp 10 Module mẫu bài học theo topic phổ biến nhất trong bài thi IELTS. Mỗi module có 2 bài theo format bài thi IELTS Academic. Vì thế các bạn dễ dàng học được các kiến thức học thuật chuyên sâu; Hệ thống từ vựng học thuật bao gồm collocations, phrasal verbs hoặc các từ ngữ chuyên dụng về chủ đề học thuật; Các mẹo làm bài cho từng dạng câu hỏi; 5 bài Progress Tests bám sát đề thi thật giúp bạn vừa luyện tập kiến thức vừa học vừa nắm được cấu trúc bài thi thật; Bài mẫu sample cho phần IELTS Writing đi kèm hướng dẫn tự chấm bài thi của mình; Đặc biệt cuối sách có phần ví dụ Speaking – Writing so sánh sự khác biệt giữa bài mẫu điểm cao và điểm thấp giúp bạn biết cách nâng cao kiến thức của mình để đạt điểm cao.

Focus On Academic Skills for IELTS

Morgan Tery, Judith Wilson

Pearson Education Limited

2004

Abstract

Cuốn sách "Focus on Academic Skills for IELTS" bao gồm 10 modules, mỗi modules đều tập trung vào 4 kỹ năng trong bài thi IELTS. Vì là IELTS Academic nên kiến thức học thuật chuyên sâu, bạn đọc dễ dàng học được.

Nội dung cuốn sách:

  • Giới thiệu đầy đủ về kỳ thi IELTS với những hướng dẫn cách học hiệu quả,.
  • Trong sách, tác giả cung cấp 10 Module mẫu bài học theo topic phổ biến nhất trong bài thi IELTS. Mỗi module có 2 bài theo format bài thi IELTS Academic. Vì thế các bạn dễ dàng học được các kiến thức học thuật chuyên sâu.
  • Hệ thống từ vựng học thuật bao gồm collocations, phrasal verbs hoặc các từ ngữ chuyên dụng về chủ đề học thuật.
  • Các mẹo làm bài cho từng dạng câu hỏi.
  • 5 bài Progress Tests bám sát đề thi thật giúp bạn vừa luyện tập kiến thức vừa học vừa nắm được cấu trúc bài thi thật.
  • Bài mẫu sample cho phần IELTS Writing đi kèm hướng dẫn tự chấm bài thi của mình.
  • Đặc biệt cuối sách có phần ví dụ Speaking – Writing so sánh sự khác biệt giữa bài mẫu điểm cao và điểm thấp giúp bạn biết cách nâng cao kiến thức của mình để đạt điểm cao

Cuốn sách sẽ giúp người học hiểu rõ chi tiết về từng phần thi trong IELTS, từ phần tổng quan đến chi tiết. Và đặc biệt là theo từng topic thường gặp, sẽ giúp bạn nắm vững về 4 kỹ năng của bài thi. Sách còn chia sẻ thêm từng mẹo và chiến lược để làm từng dạng bài ở mỗi kỹ năng IELTS.

Citation

Morgan Tery, Judith Wilson. Focus On Academic Skills for IELTS. Pearson Education Limited, 2004.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 Focus On Academic Skills for IELTS IELTS Writing Task Two IELTS Reading Strategies for the IELTS Tests
Focus On Academic Skills for IELTS
IELTS Writing Task TwoIELTS Reading Strategies for the IELTS Tests

QR code

 Focus On Academic Skills for IELTS

Content

  • Thứ Hai, 07:45 18/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Industrial automation with scada: Concepts, communications and security

Chủ Nhật, 01:39 17/04/2022

The Power Electronics Handbook: Industrial Electronics Series

Chủ Nhật, 01:15 17/04/2022

Interpretation: Techniques and Exercises

Thứ Bảy, 16:04 16/04/2022

Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng

Thứ Bảy, 15:24 16/04/2022

Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 2)

Thứ Bảy, 15:06 16/04/2022

Video giới thiệu