Industrial automation with scada: Concepts, communications and security

The book is enables practitioners to learn about upcoming trends, Technocrats to share new directions in research, and government and industry decision-makers to formulate major strategic decisions regarding implementation of a secure Industrial SCADA technology.

Industrial automation with scada: Concepts, communications and security

KS Manoj

Notion Press

2019

Abstract

This book brings together timely and comprehensive information needed for an Automation Engineer to work in the challenging and changing area of Industrial Automation. It covers all the basic SCADA components and how they combine to create a secure industrial SCADA system in its totality.

The book is:

 • Gives a deep understanding of the present industrial SCADA technology.
 • Provides a comprehensive description of the Data Acquisition System and Advanced Communication Technologies.
 • Imparts an essential knowledge of SCADA protocols used in industrial automation.
 • Comprehensive coverage of cyber security challenges and solutions.
 • Covers the state-of-the-art secure Communication, key strategies, SCADA protocols, and deployment aspects in detail.
 • Enables practitioners to learn about upcoming trends, Technocrats to share new directions in research, and government and industry decision-makers to formulate major strategic decisions regarding implementation of a secure Industrial SCADA technology.
 • Acquaints the current and leading-edge research on SCADA security from a holistic standpoint.

Contents:

 • Chapter 1: Introduction to scada
 • Chapter 2: Scada system components
 • Chapter 3: Scada architecture
 • Chapter 4: Scada applications
 • Chapter 5: Advanced scada communications
 • Chapter 6: Scada and DCS protocols
 • Chapter 7: Securing industrial control systems

Citation

KS Manoj , Industrial automation with scada: Concepts, communications and security, Notion Press, 2019

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (7510301)

Related document

Industrial automation with scada: Concepts, communications and securityControl In Power Electronics: Selected ProblemsTự động hóa quá trình sản xuất
Industrial automation with scada: Concepts, communications and securityControl In Power Electronics: Selected ProblemsTự động hóa quá trình sản xuất

QR code

Industrial automation with scada: Concepts, communications and security

Content

 • Chủ Nhật, 01:39 17/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

The Power Electronics Handbook: Industrial Electronics Series

Chủ Nhật, 01:15 17/04/2022

Interpretation: Techniques and Exercises

Thứ Bảy, 16:04 16/04/2022

Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng

Thứ Bảy, 15:24 16/04/2022

Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 2)

Thứ Bảy, 15:06 16/04/2022

Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 1)

Thứ Bảy, 14:59 16/04/2022