Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng

Sách “Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng”  gồm hai phần. Phần thứ nhất “ Dẫn luận” chủ yếu là nhằm cung cấp những tư liệu về tình hình chung của các trào lưu ngữ pháp chức năng hiện nay. Phần thứ hai nói về cấu trúc và ý ngĩa “Câu trong tiếng Việt”.

Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng

Cao Xuân Hạo

Khoa học Xã hội

2017

Tóm tắt

Tập sách này trình bày những kết quả của một quá trình nghiên cứu tiếng Việt trên quan điểm ngữ pháp chức năng.

Một mặt tác giả nhận thấy quan điểm này có cơ soi sáng những vấn đề mấu chốt của ngành Việt ngữ học, trình bày hệ thống ngữ pháp của nó một cách chân xác và giản dị hơn, lí giải được nhiều sự kiện hơn so với những quan điểm đã vận dụng trước đây. Mặt khác, tác giả hy vọng rằng những sự kiện của tiếng Việt cung cấp được những căn cứ chắc chắn để xác minh và chỉnh lí một số điểm còn mơ hồ hoăc sai lệch trong lí thuyết ngữ pháp chức năng hiện thời.

Sách “Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng” gồm hai phần. Phần thứ nhất “ Dẫn luận” chủ yếu là nhằm cung cấp những tư liệu về tình hình chung của các trào lưu ngữ pháp chức năng hiện nay. Phần thứ hai nói về cấu trúc và ý ngĩa “Câu trong tiếng Việt”.

Trích dẫn

Cao Xuân Hạo. Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng. Khoa học Xã hội, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng Ngữ pháp tiếng ViệtTiếng Việt thực hành
Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năngNgữ pháp tiếng ViệtTiếng Việt thực hành

Mã QR

Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng

Nội dung

  • Thứ Bảy, 15:24 16/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 2)

Thứ Bảy, 15:06 16/04/2022

Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 1)

Thứ Bảy, 14:59 16/04/2022

Bóng chuyền

Thứ Sáu, 15:04 15/04/2022

The Case Study Handbook: How to Read,Discuss and Write Persuasively About Cases

Thứ Sáu, 14:59 15/04/2022

HBR Guide to Performance Mannagement: Communicate frequently Diagnose Problems Motivate employees

Thứ Sáu, 14:45 15/04/2022