Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 1)

Cuốn sách giới thiệu về: Ngữ pháp và ngữ pháp học, ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp trong từ, dạng thức ngữ pháp, phương thức ngữ pháp, phạm trù ngữ pháp, các bộ phận nghiên cứu của ngữ pháp học, chú thích về hệ thống đơn vị ngữ pháp của Tiếng Việt

Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 1)

Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung

Giáo dục Việt Nam

2016

Tóm tắt

Bộ sách “Ngữ pháp tiếng Việt” gồm hai tập (do Diệp Quang Ban chủ biên) được biên soạn theo chương trình cải tiến dùng cho sinh viên khoa Ngữ văn các trường Đại học Sư phạm trong cả nước.

Tập một ( in lần đầu năm 1991) gồm các nội dung:

Phần mở đầu

 • Ngữ pháp và ngữ pháp học
 • Ý nghĩa từ vựng và ý nghĩa ngữ pháp trong từ
 • Dạng thức ngữ pháp
 • Phương thức ngữ pháp
 • Phạm trù ngữ pháp
 • Các bộ phận nghiên cứu của ngữ pháp học
 • Chú thích về hệ thống đơn vị ngữ pháp của tiếng Việt

Phần một: Cấu tạo từ

 • Phân loại từ về cấu tạo ngữ pháp
 • Về yếu tố ngoại lai trong cấu tạo từ tiếng Việt
 • Về hiện tượng “dạng ghép”

Phần hai: Từ loại tiếng Việt

 • Mở đầu. Tiêu chuẩn phân định từ loại tiếng Việt
 • Các từ loại thuộc nhóm I
 • Các từ loại thuộc nhóm II
 • Về khái niệm thực từ và hư từ
 • Hiện tượng chuyển đi từ loại

Trích dẫn

Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung. Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 1). Giáo dục Việt Nam, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Tài liệu liên quan

Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 1) Ngữ pháp tiếng ViệtTiếng Việt thực hành
Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 1)Ngữ pháp tiếng ViệtTiếng Việt thực hành

Mã QR

 Ngữ pháp tiếng Việt (Tập 1)

Nội dung

 • Thứ Bảy, 14:59 16/04/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Bóng chuyền

Thứ Sáu, 15:04 15/04/2022

The Case Study Handbook: How to Read,Discuss and Write Persuasively About Cases

Thứ Sáu, 14:59 15/04/2022

HBR Guide to Performance Mannagement: Communicate frequently Diagnose Problems Motivate employees

Thứ Sáu, 14:45 15/04/2022

Quản trị học

Thứ Sáu, 14:32 15/04/2022

Giáo trình tài chính quốc tế (Nguyễn Văn Tiến) - Internationnal Finace

Thứ Sáu, 14:10 15/04/2022