Pathways 4 Listening, Speaking and Critical Thingking

Pathways is National Geographic Learning's new five-level academic skills series that features reading & writing and listening & speaking strands to help learners develop the language skills needed to achieve academic success. Learners develop academic literacy skills through content, images and video from National Geographic. This innovative series provides learners with a pathway to success!

Pathways 4 Listening, Speaking and Critical Thingking

Paul Machlyre

Heinle Cengage Learning

2012

Abstract

Pathways is National Geographic Learning's new five-level academic skills series that features reading & writing and listening & speaking strands to help learners develop the language skills needed to achieve academic success. Learners develop academic literacy skills through content, images and video from National Geographic. This innovative series provides learners with a pathway to success!

(https://eltngl.com/)

Contents:

Unit 1: Urban Challenges

Unit 2: Protecting Our Planet

Unit 3: Beauty and Appearance

Unit 4: Energy Issues

Unit 5: Migration

Unit 6: Tradition and Process

Unit 7: Money in Our Lives

Unit 8: Health and Fitness

Unit 9: Mind and Memory

Unit 10: Food Concems

Citation

Paul Machlyre. Pathways 4 – listening and speaking and Critical Thingking. Heinle Cengage Learning, 2012.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Pathways 4 – listening and speaking and Critical ThingkingPathways 2: Reading, Writing, and Critical Thinking Pathways 3: Reading, Writing and Critical Thinking
Pathways 4 – listening and speaking and Critical ThingkingPathways 2: Reading, Writing, and Critical ThinkingPathways 3: Reading, Writing and Critical Thinking

QR code

 Pathways 4 – listening and speaking and Critical Thingking

Content

  • Thứ Hai, 11:24 18/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Focus On Academic Skills for IELTS

Thứ Hai, 07:45 18/04/2022

Industrial automation with scada: Concepts, communications and security

Chủ Nhật, 01:39 17/04/2022

The Power Electronics Handbook: Industrial Electronics Series

Chủ Nhật, 01:15 17/04/2022

Interpretation: Techniques and Exercises

Thứ Bảy, 16:04 16/04/2022

Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng

Thứ Bảy, 15:24 16/04/2022