Pathways 3: Reading, Writing and Critical Thinking

Presentation skills, including organization, preparation, and delivery techniques, are introduced and practiced in every unit, sharpening learners’ ability to interact in different academic settings. Opportunities for critical thinking throughout each unit prepare learners to succeed in the academic classroom while communication skills are taught and practiced through realistic contexts.

Pathways 3: Reading, Writing and Critical Thinking

Mari Vargo

Heinle Cengage Learning

2014

Abstract

Pathways is National Geographic Learning's new five-level academic skills series that features reading & writing and listening & speaking strands to help learners develop the language skills needed to achieve academic success. Learners develop academic literacy skills through content, images and video from National Geographic. This innovative series provides learners with a pathway to success! With Pathways learners: DEVELOP academic literacy skills CONNECT to the real world through content from National Geographic ACHIEVE academic success.

(https://www.amazon.com/)

Content:

 • Social Relationships
 • Science and Detection
 • City Solutions
 • Danger Zones
 • The Business of Tourism
 • Landscape and Imagination
 • Global Appetites
 • Medical Innovators
 • Word Languages
 • Survival Instict

Citation

Mari Vargo. Pathways 3: Reading, Writing and Critical Thinking. Heinle Cengage Learning, 2014.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 Pathways 3: Reading, Writing and Critical ThinkingPathways 1 Reading, Writing and Critical ThinkingPathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking
Pathways 3: Reading, Writing and Critical Thinking
Pathways 1 Reading, Writing and Critical ThinkingPathways 2 – listening and speaking and Critical Thingking

QR code

Pathways 3: Reading, Writing and Critical Thinking

Content

 • Thứ Ba, 13:41 12/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking

Thứ Ba, 13:31 12/04/2022

MATLAB® for Engineers (5th edition)

Thứ Ba, 13:31 12/04/2022

Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022

Quản trị Marketing (Trương Đình Chiến)

Thứ Ba, 10:34 12/04/2022

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Minh Phương)

Thứ Ba, 09:10 12/04/2022