Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking

Q: Skills for Success is a six-level series with two strands, Reading and Writing and Listening and Speaking. The series provides students with: Clearly identifed learning outcomes that focus students on the goal of instruction Thought-provoking unit questions that provide a critical thinking framework for each unit Explicit skills instruction that builds student's language profciency.

Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking

Robert Freire

Oxford University Press

2011

Abstract

Q: Skills for Success is a six-level series with two strands, Reading and Writing and Listening and Speaking. The series provides students with:
Clearly identifed learning outcomes that focus students on the goal of instruction
Thought-provoking unit questions that provide a critical thinking framework for each unit
Explicit skills instruction that builds student's language profciency
All new content and practice activities for every unit, approximately 20 hours of practice per strand, with Q Online Practice.

(https://fado.vn/)

Contents:

. Unit 1: How does power affect leaders?

. Unit 2:How does appearance affect out success?

. Unit 3: When does a child become an adult?

. Unit 4: How is health care changing?

. Unit 5: What makes a work of art popular?

. Unit 6: How has science changed the food we eat?

. Unit 7: Is one road to success better than another?

. Unit 8: How can chance discoveries affect out lives?

. Unit 9: How can we maintain a balance with nature?

. Unit 10: Is atheletic competition good for children?

Citation

Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking, Oxford University Press, 2011.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Q:Skills for Success 4 Listening and SpeakingQ:Skills for Success 5 Listening and SpeakingQ:Skills for Success 2 Listening and Speaking
Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking
Q:Skills for Success 5 Listening and SpeakingQ:Skills for Success 2 Listening and Speaking

QR code

 Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking

Content

  • Thứ Ba, 13:31 12/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022

Quản trị Marketing (Trương Đình Chiến)

Thứ Ba, 10:34 12/04/2022

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Minh Phương)

Thứ Ba, 09:10 12/04/2022

Longman Academic Reading Series 2

Thứ Ba, 07:44 12/04/2022

Business English 5

Thứ Hai, 08:47 11/04/2022