Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking

Q: Skills for Success is a six-level series with two strands, Reading and Writing and Listening and Speaking. The series provides students with: Clearly identifed learning outcomes that focus students on the goal of instruction Thought-provoking unit questions that provide a critical thinking framework for each unit Explicit skills instruction that builds student's language profciency.

Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking

Robert Freire

Oxford University Press

2011

Abstract

Q: Skills for Success is a six-level series with two strands, Reading and Writing and Listening and Speaking. The series provides students with:
Clearly identifed learning outcomes that focus students on the goal of instruction
Thought-provoking unit questions that provide a critical thinking framework for each unit
Explicit skills instruction that builds student's language profciency
All new content and practice activities for every unit, approximately 20 hours of practice per strand, with Q Online Practice.

(https://fado.vn/)

Contents:

. Unit 1: How does power affect leaders?

. Unit 2:How does appearance affect out success?

. Unit 3: When does a child become an adult?

. Unit 4: How is health care changing?

. Unit 5: What makes a work of art popular?

. Unit 6: How has science changed the food we eat?

. Unit 7: Is one road to success better than another?

. Unit 8: How can chance discoveries affect out lives?

. Unit 9: How can we maintain a balance with nature?

. Unit 10: Is atheletic competition good for children?

Citation

Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking, Oxford University Press, 2011.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

Q:Skills for Success 4 Listening and SpeakingQ:Skills for Success 5 Listening and SpeakingQ:Skills for Success 2 Listening and Speaking
Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking
Q:Skills for Success 5 Listening and SpeakingQ:Skills for Success 2 Listening and Speaking

QR code

 Q:Skills for Success 4 Listening and Speaking

Content

  • Thứ Ba, 13:31 12/04/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Software testing and quality assurance: Theory and practice

Thứ Ba, 13:24 12/04/2022

Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần

Thứ Ba, 10:37 12/04/2022

Quản trị Marketing (Trương Đình Chiến)

Thứ Ba, 10:34 12/04/2022

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nguyễn Minh Phương)

Thứ Ba, 09:10 12/04/2022

Longman Academic Reading Series 2

Thứ Ba, 07:44 12/04/2022

Video giới thiệu