Giáo trình hình họa 2

Giáo trình hình họa 2 trình bày Vẽ chân dung và bán thân người: Kiến thực chung; Phương pháp vẽ chân dung và vẽ bán thân người. Vẽ toàn thân người: Kiến thức chung; Phương pháp vẽ mẫu toàn thân người

Giáo trình hình họa 2

Phan Thị Phương(ch.b)

Nxb. Đại học Sư phạm

2015

Tóm tắt

Ở giáo trình hình họa 1, sinh viên đã được làm quen với môn hình họa thông qua các bài vẽ khối, đầu tượng, tượng bán thân, là cơ sở cho việc nghiên cứu hình họa người tốt hơn. Thời lượng của chương trình hình họa 2 bao gồm 2 chương với các nội dung cụ thể như sau:

+ Chương 1. Nghiên cứu các đặc điểm của chân dung và bán thân người mẫu nam và nữ. sinh viên được trang bị sâu hơn và đầy đủ hơn về cấu trúc, tỉ lệ cơ thể con người cùng với vai trò của chúng trong vẽ hình họa và sáng tác thời trang. Khả năng sử dụng chất liệu trong diễn tả các tương quan đậm nhạt, sáng tối bằng chất liệu chỉ. Cách thức cơ bản về phương pháp tiến hành bài vẽ với sự khác biệt về trạng thái tâm lí, cấu tạo hình khối sống động của mẫu nam, nữ. Là cơ sở cho việc nghiên cứu mẫu người toàn thân ở chương 2.

+ Chương 2. Trình bày các kiến thức chung và phương pháp vẽ toàn thân người. Nội dung chương này giúp sinh viên đi sâu hơn vào các kỹ năng thể hiện, hoàn chỉnh một bài vẽ nghiên cứu. Kết hợp với một số bài mẫu tham khảo để sinh viên có trực quan để so sánh, học hỏi tìm tòi và sáng tạo.

Trích dẫn

Phan Thị Phương (ch.b). Giáo trình hình họa 2, Nxb. Đại học Sư phạm, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Giáo trình hình họa 2Giáo trình Chuẩn bị DệtGiáo trình cơ sở thiết kế thời trang

Giáo trình hình họa 2

Giáo trình Chuẩn bị DệtGiáo trình cơ sở thiết kế thời trang

Mã QR

Giáo trình hình họa 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:19 18/04/2022