PLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản

Cuốn sách “PLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản”trình bày các kiến thức cơ bản về Anten, các loại Anten, một số thông số cơ bản của Anten. Cuốn sách dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành điện - điện tử, viễn thông.

PLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản

Nguyễn Văn Cường

ĐH Sư phạm Tp. HCM

2010

Tóm tắt

Cuốn sách “PLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản”trình bày các kiến thức cơ bản về Anten, các loại Anten, một số thông số cơ bản của Anten. Cuốn sách dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành điện - điện tử, viễn thông.

Nội dung chính của cuốn sách gồm có: Giới thiệu chung về Anten; cơ sở lý thuyết Anten, các thông số cơ bản của Anten; phương trình Maxwell và các điều kiện biên; bức xạ của phần tử dòng điện; một số các thông số cơ bản của anten; bức xạ của dòng điện nguyên tố; bức xạ từ các phân bố dòng bất kỳ; nghiên cứu thực nghiệm trở kháng anten; trở kháng tương hỗ. Các loại Anten Dipole: Anten dipole nửa sóng; anten hình nón; anten gấp; anten dipole ngắn; anten đơn cực; balun bộ phối hợp trở kháng. Anten mảng: mảng đồng nhất 1 chiều; mảng đồng nhất 2 chiều; tổng hợp kiểu mảng; mạch cấp điện cho mảng; mảng ký sinh; mảng Log- chu kỳ; anten dây dài. Anten mặt: Bức xạ một mặt phẳng, phương pháp biến đổi Fourier; bức xạ từ một miệng chữ nhật; bức xạ từ miệng tròn; miệng với trường đồng nhất có pha biến đổi tuyến tính; miệng với trường có biên độ giảm từ tâm ra biên. Miệng ống dẫn sóng - anten loa. Anten Parabol. Anten thu.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Cường. PLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản. ĐH Sư phạm Tp. HCM, 2010.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

PLC Mitsubishi và các lệnh cơ bảnThiết kế mạch và lập trình PLCGiáo trình lập trình điều khiển PLC

PLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản

Thiết kế mạch và lập trình PLC

Giáo trình lập trình điều khiển PLC

Mã QR

PLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:42 18/04/2022