Fashion design and product development

The process and structure of the industry; design and innovation; management of the process of design and product; quality control; contents; materials; manufacture; costs and profits; costs of product development operations management.

Fashion design and product development

Carr, Hasold

Nxb. Blackwell Science

2006

Abstract

This book explains fashion design and product development as a total, integrated process whose function is to market a continuous stream of new clothes at a profit. It explores materials, manufacture, costs, quality and the organisation of the design and product development process.

The process of fashion design begins with market research and ends only when the company has manufatured and sold the last garment. This book explains fashion design and product development as a total, integrated process whose function is to market a continuous stream of new clothes at a profit. It explores materials, manufacture, costs, quality and the organisation of the design and product development process.

The process of fashion design begins with market research and ends only when the company has manufatured and sold the last garment. This book explains fashion design and product development as a total, integrated process whose function is to market a continuous stream of new clothes at a profit. It explores materials, manufacture, costs, quality and the organisation of the design and product development process.

Harold Carr joined the clothing industry after graduating from Cambridge University and worked in a number of production management jobs in London, Nottingham and Scotland. He began learning at the London College of Fashion in 1969. He is the author of several books on the clothing industry, including The Technology of Clothing Manufacture, which he co-wrote with Barbara Latham. John Pomcroy became involved in the textile and clothing area on joining ICI Fibres after graduating with a research degree in chemistry. He later worked as a clothing factory manager and as a buying controller for a leading chain store group, before becoming a lecturer at the Polytechnic of the South Bank and the London College of Fashion.

Citation

Carr, Hasold. Fashion design and product development , Nxb. Blackwell Science, 2006.

Collection

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Related document

Fashion design and product developmentCác phương pháp kéo sợi mớiKỹ thuật cắt may toàn tập

Fashion design and product development

Các phương pháp kéo sợi mớiKỹ thuật cắt may toàn tập

QR code

Fashion design and product development

Content

  • Thứ Năm, 15:52 14/04/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Quản trị nguồn nhân lực (Trần Kim Dung)

Thứ Năm, 15:44 14/04/2022

Quản trị Marketing

Thứ Năm, 15:08 14/04/2022

Adaptive Filtering Primer with MATLAB

Thứ Năm, 13:59 14/04/2022

Giáo trình Ngân hàng Trung ương

Thứ Năm, 13:54 14/04/2022

Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý thuyết tình huống thực tế. Bài tập (Đỗ Phú Trần Tình)

Thứ Năm, 13:29 14/04/2022