Lập trình C trong kỹ thuật điện tử

Cuốn sách “Lập trình C trong kỹ thuật điện tử” giúp cho sinh viên, kỹ sư các ngành kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện, kỹ thuật máy tính nhanh chóng làm quen với kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C theo cách trình bày ngắn gọn về ngôn ngữ rồi dẫn dắt người đọc đến với những bài toán cụ thể về kỹ thuật điện, điện tử.

Lập trình C trong kỹ thuật điện tử

W. Buchanan

Khoa học và Kỹ thuật

2000

Tóm tắt

Cuốn sách “Lập trình C trong kỹ thuật điện tử” giúp cho sinh viên, kỹ sư các ngành kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện, kỹ thuật máy tính nhanh chóng làm quen với kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C theo cách trình bày ngắn gọn về ngôn ngữ rồi dẫn dắt người đọc đến với những bài toán cụ thể về kỹ thuật điện, điện tử.

Nội dung cuốn sách được thể hiệu trong 14 chương sau:

+ Chương 1: Mở đầu giới thiệu về ngôn ngữ C

+ Chương 2: Nhập vào và xuất ra

+ Chương 3: Các lệnh lựa chọn

+ Chương 4: Lệnh lặp

+ Chương 5: Các hàm

+ Chương 6: Con trỏ

+ Chương 7: Mảng

+ Chương 8: Xâu

+ Chương 9: Các cấu trúc

+ Chương 10: Nhập / xuất tệp

+ Chương 11: Lập trình hệ thống

+ Chương 12: Các đề án

+ Chương 13: Công nghệ phần mềm ứng dụng

+ Chương 14: Kỹ thuật đồ họa máy tính với Turbo/ Borland C

Trích dẫn

W. Buchanan. Lập trình C trong kỹ thuật điện tử. Khoa học và Kỹ thuật, 2000.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lập trình C trong kỹ thuật điện tửGiáo trình Kỹ thuật lập trình CBài tập lập trình ngôn ngữ C

Lập trình C trong kỹ thuật điện tử

Giáo trình Kỹ thuật lập trình C

Bài tập lập trình ngôn ngữ C

Mã QR

Lập trình C trong kỹ thuật điện tử

Nội dung

  • Chủ Nhật, 10:22 27/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Toán học cao cấp (Tập 3): Phép tính giải tích nhiều biến số

Thứ Bảy, 09:31 26/02/2022

Toán học cao cấp (Tập 1): Đại số và hình học giải tích

Thứ Bảy, 09:07 26/02/2022

Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay

Thứ Sáu, 21:39 25/02/2022

Thực hành hàn hồ quang (tập 2)

Thứ Sáu, 21:03 25/02/2022

Thực hành hàn MAG

Thứ Sáu, 20:41 25/02/2022

Video giới thiệu