Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay

Cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại, chế độ cắt, máy tiện, các trang bị công nghệ trên máy tiện, dao tiện, máy phay, đồ gá phay, các loại dao phay, phương pháp gá dao lên máy đặc biệt các phương pháp thực hành gia công trên máy phay và máy tiện

Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay

Nguyễn Chí Bảo (ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2009

Tóm tắt

Ngày nay, khi khoa học và công nghệ phát triển, máy móc dần dần đã thay thế sức lao động của con người vì vậy sản xuất máy móc là một yêu cầu tất yếu của một nền công nghiệp. Hầu hết máy móc đều được cấu thành từ nhiều chi tiết máy, và các chi tiết máy đều phải qua quá trình gia công. Bởi vậy, bất kì một sinh viên ở các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề cơ khí nào cũng đều cần phải học và thực hành cắt gọt kim loại trên máy công cụ. Để đáp ứng nhu cầu học tập đó, tập thể giáo viên trong bộ môn Thực hành Cắt gọt Kim loại – Khoa cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã biên soạn cuốn sách “Thự hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay”

Nội dung cuốn sách gồm 11 chương:

. Chương 1: Những khái niệm cơ bản về cắt gọt kim loại

. Chương 2: Chế độ cắt trong gia công kim loại

. Chương 3: Máy tiện

. Chương 4: Các trang bị công nghệ trên máy tiện

. Chương 5: Dao tiện

. Chương 6: Máy phay

. Chương 7: Đồ gá phay

. Chương 8: Các loại dao phay và phương pháp gá dao lên máy

. Chương 9: Một số dung cụ đo và kiểm tra thông dụng

. Chương 10: Thực hành gia công trên máy tiện

. Chương 11: Thực hành gia công trên máy phay

Trích dẫn

Nguyễn Chí Bảo (ch.b). Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay. Giáo dục Việt Nam, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay Kỹ thuật nguội cơ khí Cẩm nang Hàn
Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay Kỹ thuật nguội cơ khí Cẩm nang Hàn

Mã QR

Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay

Nội dung

  • Thứ Sáu, 21:39 25/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Thực hành hàn hồ quang (tập 2)

Thứ Sáu, 21:03 25/02/2022

Thực hành hàn MAG

Thứ Sáu, 20:41 25/02/2022

Vật liệu cơ khí hiện đại

Thứ Sáu, 20:19 25/02/2022

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 2)

Thứ Sáu, 15:05 25/02/2022

Giáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển hạ – Phiên bản mới

Thứ Sáu, 14:08 25/02/2022

Video giới thiệu