Thực hành hàn hồ quang (tập 2)

Cuốn sách đưa ra các ý tưởng để nghiên cứu một cách rất hiệu quả về công nghệ hàn hồ quang trong lĩnh vực gia công kim loại tấm cho cả giáo viên dạy nghề và học viên. Cuốn giáo trình này cũng đưa ra nhiều bài học thực hành bổ ích và hiệu quả cho học viên.

Thực hành hàn hồ quang (tập 2)

Ban gia công kim loại tấm

Đại học Quốc gia Hà Nội

2003

Tóm tắt

Khoa học và công nghệ ngày càng phát triển trên thế giới. Chúng ta cần trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ cho công nhân trẻ, những người mong muốn được học tập và nghiên cứu để tiếp tục sự nghiệp phát triển nền công nghiệp Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu trên, dự án “Tăng cường Khả năng Đào tạo công nhân kỹ thuật tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội” đã được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2000 theo thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản. Đây là dự án hợp tác kỹ thuật về dạy nghề trên 3 lĩnh vực: Gia công kim loại tấm, điều khiển điện và gia công cơ khí.

Cuốn giáo trình “Thưc hành hàn hồ quang – tập 2” được viết dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Nhật Bản dài hạn là một trong những hoạt động của dự án.

Cuốn sách đưa ra các ý tưởng để nghiên cứu một cách rất hiệu quả về công nghệ hàn hồ quang trong lĩnh vực gia công kim loại tấm cho cả giáo viên dạy nghề và học viên. Cuốn giáo trình này cũng đưa ra nhiều bài học thực hành bổ ích và hiệu quả cho học viên.

Trích dẫn

Ban gia công kim loại tấm. Thực hành hàn hồ quang (tập 2). Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2003.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Thực hành hàn hồ quang Tập 2Kỹ thuật hànCẩm nang Hàn
Thực hành hàn hồ quang Tập 2Kỹ thuật hànCẩm nang Hàn

Mã QR

Thực hành hàn hồ quang Tập 2

Nội dung

  • Thứ Sáu, 21:03 25/02/2022