Toán học cao cấp (Tập 1): Đại số và hình học giải tích

Nội dung cuốn sách trình bày về: Tập hợp và ảnh xạ. Cấu trúc đại số - số phức đa thức và phân thức hữu tỷ. Định thức - ma trận - hệ phương trình tuyến tính. Đại số Véctơ và hình học giải tích. Không gian véctơ - không gian Euclid. ánh xạ tuyến tính. Tại riêng và véctơ riêng - Dạng toàn phương

Toán học cao cấp (Tập 1): Đại số và hình học giải tích

Nguyễn Đình Trí (ch.b)

Giáo dục

2009

Tóm tắt

Toán học cao cấp là một môn học khó mà sinh viên các trường đại học kĩ thuật phải học trong ba học kì đầu, bao gồm những vấn đề cơ bản của đại số và giải tích toán học, đóng vai trò then chốt trong việc rèn luyện tư duy khoa học, cung cấp công cụ toán học để sinh viên học các môn học khác ở bậc đại học và xây dựng tiềm lực để tiếp tục tự học sau này.

Cuốn “Đại số và hình học giải tích” là tập 1 trong bộ 3 cuốn sách do tập thể tác giả gồm ba người: Nguyễn Đình Trí (ch.b), Tạ Văn Dĩnh và Nguyễn Hồ Quỳnh.

Cuốn “Toán học cao cấp (Tập 1): Đại số và hình học giải tích” gồm 8 chương:

. Chương 1: Tập hợp và ánh xạ

. Chương 2: Cấu trúc đại số - số phức – đa thức và phân thức hữu tỉ

. Chương 3: Ma trận – Định thức – Hệ phương trình tuyến tính

. Chương 4: Hình học giải tích

. Chương 5: Không gian Vec tơ – Không gian Euclid

. Chương 6: Ánh xạ tuyến tính

. Chương 7: Trị riêng và vec tơ riêng của toán tử tuyến tính

. Chương 8: Dạng toàn phương

Trích dẫn

Nguyễn Đình Trí (ch.b). Toán học cao cấp (Tập 1): Đại số và hình học giải tích.Giáo dục, 2009

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Toán học cao cấp (Tập 1:) Đại số và hình học giải tíchGiáo trình Toán cao cấp 2Giáo trình toán cao cấp I
Toán học cao cấp (Tập 1): Đại số và hình học giải tíchGiáo trình Toán cao cấp 2Giáo trình toán cao cấp I

Mã QR

Toán học cao cấp (Tập 1): Đại số và hình học giải tích

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:07 26/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thực hành cắt gọt kim loại trên máy tiện và máy phay

Thứ Sáu, 21:39 25/02/2022

Thực hành hàn hồ quang (tập 2)

Thứ Sáu, 21:03 25/02/2022

Thực hành hàn MAG

Thứ Sáu, 20:41 25/02/2022

Vật liệu cơ khí hiện đại

Thứ Sáu, 20:19 25/02/2022

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 2)

Thứ Sáu, 15:05 25/02/2022