Kỹ thuật may cơ bản

Kỹ thuật may cơ bản trình bày Kiến thức cơ sở kỹ thuật may, kỹ thuật gia công các cụm chi tiết cơ bản, kỹ thuật lắp ráp áo sơ mi, quần âu

Kỹ thuật may cơ bản

Nguyễn Thị Lệ

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2017

Tóm tắt

Kỹ thuật may là những kiến thức và kỹ năng quan trọng để làm nền tảng cho việc xây dựng các giải pháp thiết kế kỹ thuật và công nghệ gia công, sản xuất sản phẩm may. Kỹ thuật cơ bản bao gồm những kiến thức cơ sở để xây dựng quy trình công nghệ và kỹ thuật may các cụm chi tiết chính trên sản phẩm may. Mỗi cụm chi tiết trên quần áo có cấu trúc, đặc điểm và phương pháp gia công khác nhau. Để thiết kế, lựa chọn, áp dụng hợp lý cấu trúc và kỹ thuật gia công cho các cụm chi tiết trên sản phẩm may mặc, cần nắm vững đặc điểm và kỹ thuật gia công của từng loại.

Cuốn sách này có thể được dùng để giảng dạy học phần Kỹ thuật may cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân và kỹ sư công nghệ May tại các trường đại học, cao đẳng.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

+ Chương 1: Kiến thức cơ sở kỹ thuật may

+ Chương 2: Kỹ thuật gia công các cụm chi tiết cơ bản

+ Chương 3: Kỹ thuật lắp ráp áo sơ mi, quần âu.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Lệ. Kỹ thuật may cơ bản, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật may cơ bản Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 1Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 2

Kỹ thuật may cơ bản

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 1Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 2

Mã QR

Kỹ thuật may cơ bản

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:09 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 2

Thứ Tư, 11:01 27/04/2022

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 1

Thứ Tư, 10:52 27/04/2022

Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính

Thứ Tư, 10:13 27/04/2022

Handbook of Budgeting

Thứ Tư, 09:57 27/04/2022

Building Dynamic Web 2.0, Websites with Ruby on Rails

Thứ Tư, 09:40 27/04/2022

Video giới thiệu