Kỹ thuật may cơ bản

Kỹ thuật may cơ bản trình bày Kiến thức cơ sở kỹ thuật may, kỹ thuật gia công các cụm chi tiết cơ bản, kỹ thuật lắp ráp áo sơ mi, quần âu

Kỹ thuật may cơ bản

Nguyễn Thị Lệ

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2017

Tóm tắt

Kỹ thuật may là những kiến thức và kỹ năng quan trọng để làm nền tảng cho việc xây dựng các giải pháp thiết kế kỹ thuật và công nghệ gia công, sản xuất sản phẩm may. Kỹ thuật cơ bản bao gồm những kiến thức cơ sở để xây dựng quy trình công nghệ và kỹ thuật may các cụm chi tiết chính trên sản phẩm may. Mỗi cụm chi tiết trên quần áo có cấu trúc, đặc điểm và phương pháp gia công khác nhau. Để thiết kế, lựa chọn, áp dụng hợp lý cấu trúc và kỹ thuật gia công cho các cụm chi tiết trên sản phẩm may mặc, cần nắm vững đặc điểm và kỹ thuật gia công của từng loại.

Cuốn sách này có thể được dùng để giảng dạy học phần Kỹ thuật may cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân và kỹ sư công nghệ May tại các trường đại học, cao đẳng.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

+ Chương 1: Kiến thức cơ sở kỹ thuật may

+ Chương 2: Kỹ thuật gia công các cụm chi tiết cơ bản

+ Chương 3: Kỹ thuật lắp ráp áo sơ mi, quần âu.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Lệ. Kỹ thuật may cơ bản, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật may cơ bản Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 1Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 2

Kỹ thuật may cơ bản

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 1Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 2

Mã QR

Kỹ thuật may cơ bản

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:09 27/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 2

Thứ Tư, 11:01 27/04/2022

Kỹ thuật cắt may cơ bản Tập 1

Thứ Tư, 10:52 27/04/2022

Các thuật toán tối ưu hóa: Quy hoạch tuyến tính

Thứ Tư, 10:13 27/04/2022

Handbook of Budgeting

Thứ Tư, 09:57 27/04/2022

Building Dynamic Web 2.0, Websites with Ruby on Rails

Thứ Tư, 09:40 27/04/2022