Tín hiệu và hệ thống tuyến tính

Cuốn sách Tín hiệu và hệ thống tuyến tính tập trung giới thiệu về tín hiệu và hệ thống, phân tích ảnh hưởng của hệ thống lên tín hiệu đi qua nó. Công cụ sử dụng để phân tích tín hiệu và hệ thống là một số công cụ toán học hiệu quả và thông dụng. Đồng thời cũng xem xét mô hình toán học biểu diễn tín hiệu và hệ thống.

Tín hiệu và hệ thống tuyến tính

Hoàng Lê Uyên Thục

Việt Nam

2007

Tóm tắt

Cuốn sách Tín hiệu và hệ thống tuyến tính tập trung giới thiệu về tín hiệu và hệ thống, phân tích ảnh hưởng của hệ thống lên tín hiệu đi qua nó. Công cụ sử dụng để phân tích tín hiệu và hệ thống là một số công cụ toán học hiệu quả và thông dụng. Đồng thời cũng xem xét mô hình toán học biểu diễn tín hiệu và hệ thống.

Nội dung cụ thể gồm có 5 chương:

+ Chương 1 - Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống

+ Chương 2 - Phân tích thời gian cho tín hiệu và hệ thống

+ Chương 3 - Phân tích tần số cho tín hiệu và hệ thống

+ Chương 4 - Phân tích hệ thống dùng phép biến đổi Laplace

+ Chương 5 - Thiết kế bộ lọc tương tự


Trích dẫn

Hoàng Lê Uyên Thục. Tín hiệu và hệ thống tuyến tính. Việt Nam, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Tín hiệu và hệ thống tuyến tínhNgôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyếtPLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản

Tín hiệu và hệ thống tuyến tính

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyếtPLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản

Mã QR

Tín hiệu và hệ thống tuyến tính

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:33 19/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Career Paths: Sofware engineering (Book 1)

Thứ Ba, 13:17 19/04/2022

Career Paths: Computing Book 1

Thứ Ba, 13:08 19/04/2022

English for Customer Care

Thứ Ba, 11:19 19/04/2022

English for Sales & Purchasing

Thứ Ba, 10:51 19/04/2022

Technical English 3. Course Book

Thứ Ba, 07:58 19/04/2022

Video giới thiệu