Tín hiệu và hệ thống tuyến tính

Cuốn sách Tín hiệu và hệ thống tuyến tính tập trung giới thiệu về tín hiệu và hệ thống, phân tích ảnh hưởng của hệ thống lên tín hiệu đi qua nó. Công cụ sử dụng để phân tích tín hiệu và hệ thống là một số công cụ toán học hiệu quả và thông dụng. Đồng thời cũng xem xét mô hình toán học biểu diễn tín hiệu và hệ thống.

Tín hiệu và hệ thống tuyến tính

Hoàng Lê Uyên Thục

Việt Nam

2007

Tóm tắt

Cuốn sách Tín hiệu và hệ thống tuyến tính tập trung giới thiệu về tín hiệu và hệ thống, phân tích ảnh hưởng của hệ thống lên tín hiệu đi qua nó. Công cụ sử dụng để phân tích tín hiệu và hệ thống là một số công cụ toán học hiệu quả và thông dụng. Đồng thời cũng xem xét mô hình toán học biểu diễn tín hiệu và hệ thống.

Nội dung cụ thể gồm có 5 chương:

+ Chương 1 - Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống

+ Chương 2 - Phân tích thời gian cho tín hiệu và hệ thống

+ Chương 3 - Phân tích tần số cho tín hiệu và hệ thống

+ Chương 4 - Phân tích hệ thống dùng phép biến đổi Laplace

+ Chương 5 - Thiết kế bộ lọc tương tự


Trích dẫn

Hoàng Lê Uyên Thục. Tín hiệu và hệ thống tuyến tính. Việt Nam, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Tín hiệu và hệ thống tuyến tínhNgôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyếtPLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản

Tín hiệu và hệ thống tuyến tính

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyếtPLC Mitsubishi và các lệnh cơ bản

Mã QR

Tín hiệu và hệ thống tuyến tính

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:33 19/04/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Career Paths: Sofware engineering (Book 1)

Thứ Ba, 13:17 19/04/2022

Career Paths: Computing Book 1

Thứ Ba, 13:08 19/04/2022

English for Customer Care

Thứ Ba, 11:19 19/04/2022

English for Sales & Purchasing

Thứ Ba, 10:51 19/04/2022

Technical English 3. Course Book

Thứ Ba, 07:58 19/04/2022

Video giới thiệu