English for Sales & Purchasing

English for Sales and Purchasing is for people who need to communicate effectively within ternationatclients and colleagues. Although sales and purchasing pursue different objectives within a business, both rotes require fluent business English to achieve their goals. Buyers and sales people manage internationaI clients, deal with foreign suppliers, attend internationa exhibitions, draw up proposals, and deal with all manner of complaints and enquiries. English for Sales and Purchasing presents all the essential expressions and conversation techniques that will enable you to communicate successfutlv in allthese situation.

English for Sales & Purchasing

Lothar Gutjahr, Sean Mahoney

Oxford University Press

2013

Abstract

English for Sales and Purchasing is for people who need to communicate effectively within ternationatclients and colleagues. Although sales and purchasing pursue different objectives within a business, both rotes require fluent business English to achieve their goals. Buyers and sales people manage internationaI clients, deal with foreign suppliers, attend internationa exhibitions, draw up proposals, and deal with all manner of complaints and enquiries. English for Sales and Purchasing presents all the essential expressions and conversation techniques that will enable you to communicate successfutlv in allthese situation.

Contents:

Jobs and responsibilities;

New contacts;

Offers;

Negotiations;

Orders;

Customer care

Citation

Lothar Gutjahr, Sean Mahoney. English for Sales & Purchasing. Oxford University Press, 2013.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

 English for Sales & Purchasing Technical English 3. Course Book Focus On Academic Skills for IELTS
English for Sales & Purchasing
Technical English 3. Course BookFocus On Academic Skills for IELTS

QR code

 English for Sales & Purchasing

Content

  • Thứ Ba, 10:51 19/04/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Technical English 3. Course Book

Thứ Ba, 07:58 19/04/2022

Check Your English Vocabulary for Banking and Finance

Thứ Ba, 07:49 19/04/2022

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên: Lý thuyết

Thứ Ba, 05:56 19/04/2022

Vật liệu dệt

Thứ Hai, 16:11 18/04/2022

Truyền động điện

Thứ Hai, 15:46 18/04/2022

Video giới thiệu