Thể dục Aerobic

Nội dung cuốn sách gồm: Lịch sử và quá trình phát triển môn thể dục Aerobic, ý nghĩa, tác dụng, đặc điểm, cấu trúc của thể dục Aerobic, kĩ thuật động tác trong nhóm thể dục Aerobic, bài tập erobic quy định và tự chọn

Thể dục Aerobic

Trần Xuân Kiên (ch.b)

Thống kê

2020

Tóm tắt

Thể dục Aerobic có rất nhiều đặc điểm độc đáo với nội dung phong phú và mang tính quần chúng cao, do đó được nhiều người đặc biệt là thanh thiếu niên yêu thích tập luyện. Hiện nay ở nước ta thể dục Aerobic đã được phát triển rộng rãi và trở thành một nội dung luyện tập có sức hút mạnh mẽ. Hòa cùng với xu hướng phát triển của thời đại, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng đã đưa môn thể dục Aerobic theo hướng các môn thể thao tự chọn vào chương trình giảng dạy và đã có sự thu hút rất cao đối với người học.

Xuất phát từ thực tiễn phát triển mạnh mẽ và rộng khắp của phong trào luyện tập, thể dục Aerobic và đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất cho sinh viên các Trường Đại học và Cao đẳng trong nước nói chung và sinh viên ĐH Công nghiệp nói riêng. Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao đã nghiên cứu và biên soạn Sách tham khảo “Thể dục Aerobic” Các nội dung trong cuốn sách đã được lựa chọn đảm bảo tính cơ bản, khoa học và thực tiễn, các động tác kỹ thuật trong chương trình được xây dựng đơn giản và trực quan và mang tính quần chúng, đồng thời phù hợp với nền tảng thể lực của sinh viên Việt Nam, qua đó phần nào hỗ trợ, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong sinh viên.

Nội dung sách bao gồm:

Chương 1: Lịch sử và quá trình phát triển môn Thể dục Aerobic

Chương 2: Ý nghĩa, tác dung, đặc điểm, cấu trúc của Thể dục Aerobic

Chương 3: Kĩ thuật động tác trong nhóm Thể dục Aerobic

Chương 4: Bài tập Aerobic quy định và tự chọn

Trích dẫn

Trần Xuân Kiên (ch.b). Thể dục Aerobic. Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

 Thể dục Aerobic Giáo trình thể dục - điền kinhCầu lông
Thể dục Aerobic
Giáo trình thể dục - điền kinhCầu lông

Mã QR

Thể dục Aerobic

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:55 12/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Planning Your Career in a Week

Thứ Năm, 13:46 12/05/2022

Giáo trình tâm lý học du lịch

Thứ Năm, 13:17 12/05/2022

What color is your parachute? A practical manual for Job-Hunters and Career-changers

Thứ Năm, 13:06 12/05/2022

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thứ Năm, 13:06 12/05/2022

Decision support and business intelligence systems

Thứ Năm, 12:48 12/05/2022

Video giới thiệu