Sản xuất alumin và xử lý bùn đỏ

Đã có nhiều ý kiến về bùn đỏ và khai thác chế biến alumin từ bauxit. Các nước trên thế giới đã đi trước Việt Nam hàng trăm năm, họ đã và đang làm. Mặc dù vậy vẫn xảy ra các sự cố. Khoảng 96% bauxite được sử dụng vào ngành luyện kim, 4% được sử dụng vào sản xuất gốm sứ, vật liệu mài, đánh bóng…hơn 90% sản lượng alumin dùng làm nguyên liệu cho quá trình điện phân để sản xuất nhóm, còn lại 10% dùng trong công nghiệp hóa chất…

Sản xuất alumin và xử lý bùn đỏ

Hóa học ngày nay

Nxb. Tạp chí Công thương

2010

Tóm tắt

Đã có nhiều ý kiến về bùn đỏ và khai thác chế biến alumin từ bauxit. Các nước trên thế giới đã đi trước Việt Nam hàng trăm năm, họ đã và đang làm. Mặc dù vậy vẫn xảy ra các sự cố. Khoảng 96% bauxite được sử dụng vào ngành luyện kim, 4% được sử dụng vào sản xuất gốm sứ, vật liệu mài, đánh bóng…hơn 90% sản lượng alumin dùng làm nguyên liệu cho quá trình điện phân để sản xuất nhóm, còn lại 10% dùng trong công nghiệp hóa chất…

Trích dẫn

Hóa học ngày nay. Sản xuất alumin và xử lý bùn đỏ, Nxb. Tạp chí Công thương, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Sản xuất alumin và xử lý bùn đỏCông nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh họcChemistry of petrochemical processes

Sản xuất alumin và xử lý bùn đỏ

Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Chemistry of petrochemical processes

Mã QR

Sản xuất alumin và xử lý bùn đỏ

Nội dung

  • Thứ Bảy, 14:22 11/03/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Synthetic biodegradable polymers

Thứ Bảy, 14:15 11/03/2023

人文学科学术写作指南 = Hướng dẫn Viết Học thuật Nhân văn

Thứ Bảy, 13:59 11/03/2023

科技翻译 = ScientificTranslation

Thứ Bảy, 13:54 11/03/2023

笔译理论与技巧 = A Concise Course of Translation

Thứ Bảy, 13:49 11/03/2023

应用语言学- 研究方法与论文写作 = Applied Linguistcs: Research Methods and Thesis Writing

Thứ Bảy, 13:44 11/03/2023